Več o tipu orožja bo, kot navajajo na policiji, znanega na današnji slovesnosti. Orožje bo direktorju Muzeja novejše zgodovine Jožetu Dežmanu v viteški dvorani muzeja predal vodja Centra za forenzične preiskave v Generalni policijski upravi Franc Sabliča.

Policija centralno hrani vso zaseženo, najdeno in odvzeto orožje do pravnomočnosti kazenskih ali prekrškovnih postopkov, so za STA zapisali na policiji. Že več let deluje tudi posebna komisija, ki jo je na podlagi predpisa o ravnanju s tovrstnim orožjem imenovalo notranje ministrstvo. Ta komisija po pravnomočno končanih postopkih vsako takšno orožje pregleda ter ga razvrsti za prodajo, uničenje, podaritev, trajno zbirko ali za operativne potrebe policije.

Pravna podlaga za ravnanje z zaseženim orožjem, strelivom in orožnimi listinami je 64. člen zakona o orožju. Predpis, ki podrobneje ureja postopek z zaseženimi predmeti, pa je uredba o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami. Določene predmete lahko komisija v skladu s to uredbo in predpisi o javnih financah podari državnim organom in organizacijam, zavodom, ustanovam in človekoljubnim organizacijam, če ti dokažejo, da predmete potrebujejo za opravljanje svoje dejavnosti.

Orožje zgodovinske, umetniške oziroma znanstvene vrednosti lahko komisija izroči le po predhodnem mnenju ministrstva, pristojnega za finance, in ministrstva, pristojnega za kulturo. Mnenje ni potrebno, če se orožje podarja državnemu muzeju, še navajajo na policiji.

Že avgusta je sicer policija 22 kosov orožja iz 1. svetovne vojne podarila Kobariškemu muzeju. Šlo je za različne kose orožja - puške, revolverje, bajonete in sablje. Direktor kobariškega muzeja Jože Šerbec je tedaj poudaril, da je orožje izredno dobro ohranjeno in bi ga bilo škoda uničiti.