Projekt je delno financiran iz Evropskega socialnega sklada, operacija pa se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.

Kot je uvodoma na novinarski konferenci pojasnila predsednica SZTK in vodja projekta Mihaela Lovše, civilna družba igra pomembno vlogo pri oblikovanju in doseganju ciljev v zdravstvu. Naloga Evropske agencije za javno zdravje, s katero SZTK sodeluje in bo oktobra postala njen redni član, je, kot pravi, podpirati in ščititi zdravje vseh ljudi v Evropi in se zavzemati za višjo stopnjo vključevanja državljanov pri oblikovanju zdravstvene politike na evropski ravni.

Polonca Šega z ministrstva za javno upravo je povedala, da so v okviru ministrstva že uspeli zagotoviti povezovanje NVO na nacionalni ravni in na regionalni ravni. Letos jim je prvič uspelo izvesti javni razpis za podporo vsebinskim mrežam NVO, v okviru katerega je bilo dodeljenih 12 projektov v okvirni vrednosti 1,8 milijona evrov.

Vesna Petrič z ministrstva za zdravje je med drugim dejala, da se na tem ministrskem resorju zelo dobro zavedajo pomoči NVO, predvsem za zdravje. Podpirajo tesnejše povezovanje NVO, zlasti organizacije mladih in njihovo aktivnejšo udeležbo v kreiranju programov.

Milan Horjak iz SZTK je ob tem poudaril, da je zvišanje cen cigaret najučinkovitejši ukrep za zmanjšanje kajenja. Zato se je zavzel za spremembe zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov z uvedbo tobačnega tolarja, ki bi predstavljal del trošarin. Denar bi se zbiral v državni fundaciji po vzoru Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho) ali pa v okviru posebnega računa pristojnih ministrstev. Izpostavil je, da pripravljajo tudi programe po vzoru Irske, ki vključuje uvedbo specializiranih trgovin za prodajo tobačnih izdelkov, od katerih bi se pobirale licenčnine.

Simon Delakorda z Inštituta za elektronsko participacijo pa je predstavil spletno peticijo za tobačni evro, ki se je začela podpisovati danes. Do konca leta pričakujejo, da bo peticijo podpisalo več kot 10.000 ljudi, nato pa jo bodo predali ministrstvu za zdravje.