Stephen Kramer, generalni sekretar centralnega sveta nemških Židov, je odločitev utemeljil z ugotovitvijo, da lahko na tak način preprečijo neonacističnim skupinam v državi, da zlorabijo skorajšnji potek avtorskih pravic, s katerimi je Bavarska kot njihova zaščitnica od leta 1945 preprečevala ponatis zloglasnega dela nacističnega diktatorja.

Po vojni je Hitlerjeva zapuščina prešla v last bavarske vlade, saj je imel naslov stalnega bivališča v Münchnu, z njo pa tudi avtorske pravice nad Hitlerjevimi zaporniškimi zapiski, ki so kot zmes ideologije in spominov predstavljali "biblijo" njegove vladavine. Po nemški zakonodaji avtorske pravice presahnejo po sedemdesetih letih, kar pomeni, da ponatisa Mein Kampfa ne bo mogoče sodno preganjati z njihovo zaščito. Na tak način so namreč bavarske oblasti preprečevale ponatis Hitlerjevega dela ne le v Nemčiji, ampak tudi v tujini, čeprav ne povsod uspešno, med drugim pa so jih že opustile za angleško, dansko in švedsko izdajo. Ilegalno so tiskali tudi nemške izdaje in jih razpečevali predvsem med tamkajšnjimi neonacisti, znašle pa so se tudi na knjižnih policah drugih, saj nakup in posedovanje Mein Kamfa nista nezakonita, prav tako pa tudi ne prodaja nemških izdaj pred letom 1945, med njimi jubilejne ob Hitlerjevem 50. rojstnem dnevu leta 1939.

Nemški zgodovinarji pripravljajo prvo povojno izdajo Mein Kampfa s številnimi kritičnimi obrazložitvami in pripombami, ki naj bi pripomogle tako k razumevanju razmer, v katerih je Hitlerjevo delo doživljalo zvezdne trenutke, kot tudi ponudile kakovostne ugovore na njegove trditve. Kramer se strinja, da bo takšen "razsvetljenski prijem" opravil z vrsto lažnih, a vztrajnih mitov, ki jih je Mein Kampf zasejal v času pred drugo svetovno vojno in ki jih neonacisti ponavljajo tudi danes. Bernhard Gotto, tiskovni predstavnik münchenskega inštituta za sodobno zgodovino, ki pripravlja tako opremljeno izdajo zloglasne knjige, pa je prepričan, da jo morajo pred potekom avtorskih pravic leta 2015 izdati prav zgodovinarji. "Ne smemo dovoliti, da kaki obrobni založniki z Mein Kampfom kujejo dobičke," zatrjuje, zadovoljen s prizadevanjem inštituta, da prvi ponatisnejo Hitlerjevo knjigo v Nemčiji.

Prizadevanja bavarskih zgodovinarjev je podprl tudi tamkajšnji minister za znanost Wolfgang Heubisch, glavna odločitev pa ostaja v rokah deželnega finančnega ministrstva, ki je še pred kratkim sporočilo, da bo preprečilo tudi z obrazložitvami opremljeni ponatis Mein Kampfa in si prizadevalo za podaljšanje zaščite avtorskih pravic tudi po letu 2015. Pri tem se je sklicevalo na zahteve judovske skupnosti v Nemčiji, ki pa, po vsem sodeč, spreminja mnenje. Ne nazadnje tudi zato, ker je Hitlerjevo delo mogoče prebirati na internetnih straneh, glede na to, da je bilo 12 let obvezno poročno darilo, pa je po Kramerjevih besedah tako in tako že vsa leta po vojni pri mnogih nemških družinah.