Pričeli so tudi z zbiranjem obvestil in dokazov s ciljem, da odkrijejo neznane storilce, ter z ugotavljanjem okoliščin in dejstev kaznivega dejanja, so zapisali. Pri preiskovanju policija sodeluje z OVS ministrstva za obrambo in z drugimi policijskimi upravami. Predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Kopru, so še zapisali na Generalni policijski upravi.

Na ministrstvu za obrambo so pojasnili, da ne gre za vojaško skladišče, pač pa za objekt, ki ga upravlja Uprava RS za zaščito in reševanje. Kot je dejal predstavnik ministrstva za stike z javnostmi Aleš Sila, se v objektu sicer skladiščijo neeksplodirana ubojna sredstva, ki so bila najdena na slovenskem ozemlju in so iz različnih zgodovinskih obdobij in različnih vojnih spopadov, tudi iz tistega leta 1991.

Gre za eksplozivne, nevarne snovi, ki jih je treba pirotehnično uničiti, je pojasnil Sila in dodal, da so med temi protitočne rakete. V tem objektu so bile po njegovih besedah z namenom, da se jih na koncu uniči oziroma da se na njih za uničevanje usposabljajo pirotehniki.

To usposabljanje je bilo predvideno ravno za junij. Praktično usposabljanje je bilo namreč izvedeno že v maju na Igu, nato pa je bilo ministrstvo 19. maja obveščeno, da je prišlo do vloma.

Ker ne gre za vojaški objekt, preiskavo vodi policija, sodelujejo pa tudi OVS ministrstva in inšpektorata za obrambne zadeve ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Omenjene službe po njegovih besedah še preiskujejo, ali so neznanci iz skladišča dejansko kaj odnesli. Je pa Sila dejal, da je bil objekt tehnično in fizično varovan.

Kot so na ministrstvu za obrambo zapisali v sporočilu za javnost, je ministrstvo za obrambo takoj po obvestilu o vlomu sprejelo več ukrepov. Uvedeno je bilo fizično varovanje začasnega skladišča 24 ur na dan, za čas preiskave pa so bile prekinjene vse aktivnosti na poligonu in v skladišču. Uveden je bil inšpekcijski nadzor pristojnih inšpektoratov ministrstva za obrambo, opravlja pa se tudi inšpekcijski pregled vseh začasnih skladišč neeksplodiranih ubojnih sredstev po Sloveniji.