Proračunski odhodki se z rebalansom povečujejo za 17 odstotkov v primerjavi z letom 2008. Najbolj se povečujejo sredstva za področje trga dela in delovnih pogojev (za 182 odstotkov), gospodarstvo (za 138 odstotkov), znanost in tehnološki razvoj (za 70 odstotkov) ter izobraževanje (za devet odstotkov). To bo pozitivno vplivalo na rast našega gospodarstva in bo imelo ugodne kratkoročne in dolgoročne učinke, je napovedal Pahor ter dodal, da vlada zaenkrat ni želela posegati v investicije, ker so pomembna spodbuda za gospodarstvo.

"Z rebalansom uresničujemo našo zavezo, da bomo proračun razvojno prestrukturirali, saj največje povečanje sredstev namenjamo ministrstvom za gospodarstvo, za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter za delo, družino in socialne zadeve," je ponovil Pahor. Medtem ko povečuje sredstva za razvoj, pa vlada varčuje pri materialnih stroških in plačah.

Pahor je poudaril, da gre za protikrizni rebalans. Vlada ga je pripravljala v okoliščinah, ko je Urad RS za makroekonomske analize in razvoj za letos napovedoval 0,6-odstotno gospodarsko rast, medtem pa je napoved popravil na skrčenje obsega bruto domačega proizvoda (BDP) za štiri odstotke. "To kaže, da Slovenija ni izoliran otok znotraj območja evra," je dejal Pahor.

Cilji vlade so okrepitev gospodarske rasti, ohranjanje in odpiranje novih delovnih mest ter posvečanje posebne pozornosti za socialno občutljivost, je navedel Pahor ter zagotovil, da bo vlada storila vse, kar bo potrebno, da bo krize čim prej konec in bomo iz nje izšli močnejši.

Že za prihodnji teden je napovedal, da se bo sestala protikrizna skupina ministrov in začela pripravljati nov paket ukrepov za premagovanje krize. Ukrepi bodo praktične narave, hkrati pa bodo odsevali vizijo, ki jo ima vlada za Slovenijo v prihodnosti, je dejal.

Če želimo ohraniti potrebno družbeno atmosfero za strukturne in druge reforme, moramo zelo paziti na socialno povezanost družbe, je poudaril Pahor. Ne smemo pozabiti na ljudi, ki jih kriza najbolj prizadeva, hkrati pa moramo ohraniti zaupanje, da bomo tudi po koncu krize ostali v istem čolnu.

Medtem pa vlada že pripravlja nov rebalans za primer, da se bo obseg BDP še zniževal, je še dejal Pahor. Sam bistvenemu povečanju proračunskega primanjkljaja ni naklonjen, a Slovenija brez tega verjetno s krizo ne bo mogla opraviti. "Mislim, da si lahko do neke mere proračunski primanjkljaj privoščimo, ampak samo do neke mere," je še dejal premier in vnovič pozval k odkritemu socialnemu dialogu pri iskanju zadovoljivih rešitev.