Nato dokument s 16. aprila

V zvezi s tem je Erjavec včeraj izrekel novo laž. V pismu je zapisal: "V okviru zavezništva ni zavezujočih standardov za ognjeno moč motoriziranega bataljona." Da to ni res, so že večkrat povedali strokovnjaki na obrambnem ministrstvu, med drugim so nam 18. novembra tudi uradno posredovali ime Natovega dokumenta, ki govori o teh standardih. Takrat smo obrambno ministrstvo spraševali, kateri Natov dokument določa ognjeno moč, ki je podlaga za pridevnike lahki, srednji, težki. Z ministrstva so nam odgovorili: "Glede dokumenta, ki govori o vsebini, o kateri sprašujete, pa je sestavni del navodil za načrtovanje ciljev sil, in to dodatek 'Enclosure 1 to' k dokumentu 2102/SHJ5CMD/CDD/01/08 - 204508 5000 TC-60/TT-2769/Ser: NU; Z DNE 16 APR 08." Dne 18. novembra je Erjavec še opravljal funkcijo obrambnega ministra. Natov standard je sicer tajen, izvedeli pa smo, da je za srednji bataljon potrebnih najmanj 29 topov kalibra 25 mm ali več. Erjavec je kupil samo 6 topov 30 mm.

Erjavec se spreneveda

Erjavec pravi, da je z nakupom oklepnikov Patria 8x8 "Slovenija izpolnila svoje razvojne načrte in zaveze do Nata". Kar spet ni res, saj s tem, kar je kupil Erjavec, ni mogoče oborožiti srednjega bataljona. Tukaj spomnimo na izjavo ministrice Jelušičeve, ki je rekla: "Januarja bo (Natu) že treba povedati, da nismo sposobni izpolniti tistega, kar je nekdo pred nami obljubljal, februarja bo treba še bolj pošteno povedati. Do aprila se bomo posipali s pepelom in doživljali kritike." K temu dodajmo še izjavo vojaškega strokovnega vrha, ki jo je dal polkovnik Alojz Ternar: "Ugotovitev je točna. Slovenija do leta 2012 ne bo mogla zgraditi bataljonske bojne skupine, ki bi temeljila na oklepnih vozilih 8x8, zaradi premajhne ognjene moči oborožitvenih sistemov, ki jih bodo imela."

Kot vidimo, Erjavec javnosti ponovno podaja povsem drugačno resnico od tiste, na katero v medijih opozarjamo že tretje leto. Ob dejstvu, da Erjavčevo izvajanje demantirata tako ministrica Jelušičeva kot vojaška stroka (polkovnik Ternar), je očitno, da je Erjavec s svojimi pogledi ostal zelo osamljen.

Erjavec nadalje podaja argument, da Slovenija ne potrebuje oklepnikov z večjo bojno močjo, ker ne bodo sodelovali v ofenzivnih operacijah. "Tudi če bi ta argument držal, si neki minister ne more privoščiti samovoljno spreminjati tistega, kar je sprejel parlament v Resoluciji o splošnem dolgoročnem programu Slovenske vojske in je potem konkretizirala vlada v srednjeročnih obrambnih programih. In v teh dokumentih piše, da Slovenija potrebuje takšno ognjeno moč. Obrambni minister je samo izvajalec obrambne politike," nam je včeraj dejal vojaški strokovnjak, ki pa iz osebnih razlogov ne želi biti imenovan.

Naš sogovornik je še dejal, da bi moral minister Erjavec, če je že menil drugače, pred nakupom patrij sprožiti novi krog strateškega planiranja, ne pa na slepo kupovati oklepnike, opremljene povsem zunaj veljavnega strateškega okvirja.