Najbolj so pohiteli v največji stranki. V SD bo, ne samo začasno, ampak verjetno za vsa štiri leta, vodenje poslanske skupine od Mirana Potrča prevzel Bojan Kontič. Potrča bodo kandidirali za podpredsednika parlamenta. Bolj ali manj se ve tudi, da bo stara poslanska garda prevzela predsedovanje nekaterim odborom in komisijam. Tako naj bi bil na čelu mandatno-volilne komisije Dušan Kumer, odbora za šolstvo in kulturo Samo Bevk, odbora za okolje Breda Pečan in tako naprej. V imenu LDS se bo z drugimi o zadevah, ki jih kot nujne za prvo sejo določa poslovnik, dogovarjala Katarina Kresal. Kot je bilo pričakovati, je začasni vodja poslancev SLS in SMS Jakob Presečnik, tokrat sedemčlanske poslanske skupine DeSUS pa Franci Žnidaršič.

Nekoliko presenetljiva je odločitev Zmaga Jelinčiča, da za začasnega vodjo poslanske skupine SNS postavi Srečka Prijatelja. Ta je že doslej na sejah kolegija predsednika državnega zbora večkrat nadomeščal Jelinčiča, iz ozadja pa je slišati, da je Prijatelja tokrat določil zato, ker se sam ne bo utegnil ukvarjati s pogajanji pred prvo sejo državnega zbora. Začasnih vodij poslanskih skupin niso določili le v SDS in Zares. V Zares se bodo o tem odločili danes, ko bo že bolj jasno, kaj nameravata Gregor Golobič in dosedanji vodja Matej Lahovnik. V SDS, kot je povedal zdajšnji vodja poslanske skupine Jože Tanko, še ne razmišljajo, kdo naj bi bil začasni vodja poslanske skupine, niti se niso začeli pogovarjati o tem, koga bodo predlagali za podpredsednika državnega zbora. Začasno poslansko skupino bodo ustanovili ta teden.

V petek je zadnji dan, ki ga poslovnik predpisuje dosedanjemu predsedniku Francetu Cukjatiju, da skliče sestanek začasnih skupin, kjer bodo določili dnevni red, sedežni red in sestavo mandatno-volilne komisije. Zatem Cukjatiju preostane le še naloga, da prvo zasedanje parlamenta začne in zatem vodenje prepusti najstarejšemu med poslanci, 72-letnemu Vasji Klavori (DeSUS).

Prvo zasedanje je navadno zasedanje odmorov. Prvega bo Klavora moral odrediti za to, da se bo lahko sestala mandatno-volilna komisija in pregledala morebitne ugovore zoper podeljene mandate poslancem. Drugi odmor bo, ko bo treba po potrditvi mandatov predlagati kandidata za predsednika parlamenta. Stranke verjetne vladne koalicije so največkrat že dogovorjene za skupnega kandidata, ki mora za izvolitev zatem na tajnem glasovanju (to je že tretji odmor) dobiti več kot polovico glasov vseh poslancev. Če jih ne bo dobil, bo zopet sledil odmor za nova pogajanja o predsedniku. Ko bo predsednik izvoljen, bo prevzel vodenje parlamenta in prva seja bi se s tem lahko končala.

Lahko pa se večina odloči, tako kot pred štirimi leti, po odmoru in razpravi (in še enem odmoru za volitve) izvoliti še dva od največ treh podpredsednikov državnega zbora. Kot že rečeno, bodo socialni demokrati za ta položaj predlagali Mirana Potrča, DeSUS pa za drugega podpredsednika verjetno Vasjo Klavoro, ki je bil to že doslej. Položaj tretjega podpredsednika pripada največji opozicijski stranki. Poslovnik dopušča tudi, da na prvi seji zamenjajo generalnega sekretarja državnega zbora Lovra Lončarja in imenujejo novega.