PRIDRUŽITE SE, PRVI MESEC SAMO 1 EUR
Dnevnik.siZakaj sodelovati?

Lestvica najboljših zaposlovalcev bo referenčna točka za talentirane in ambiciozne iskalce nove zaposlitve. Naj bo na njej tudi vaše ime. Biti med najboljšimi je pomembno zaradi vaših zaposlenih. Preverite, kako doživljajo svoje delovno okolje, in ugotovite, kako lahko izboljšate v smeri konkurenčnosti! Prvi seznam najboljših zaposlovalcev Slovenije in priznanje Zlata nit zagotavljata veliko zanimanje zaposlenih, poslovne ter širše slovenske javnosti. Uvrstitev na lestvico najboljših zaposlovalcev in priznanje Zlata nit pomembno vplivata na rast ugleda, povečujeta prepoznavnost in se odražata v vrednosti podjetja. Skrbno načrtovanje komunikacijskih aktivnosti, vodenih v okviru medijsko-raziskovalnega projekta Zlata nit, sodelujočim zagotavlja kakovostno in učinkovito promocijo ter visoko publiciteto. Sodelujoča podjetja prejmejo tudi poročilo s povratno informacijo o tem, kako delo v podjetju doživljajo zaposleni.

Deset primerjalnih prednosti izbora

1. Nacionalni izbor: Zlata nit je vseslovenski izbor najboljših slovenskih zaposlovalcev.
2. Visok medijski doseg: nosilec projekta je Dnevnik kot javni medij najširšega dosega in kot vodilni tiskani medij z eno najbolj obiskanih spletnih poddomen v dinamični rasti.
3. Celovit pogled na razvoj organizacije in zaposlenih v povezavi z uspešnostjo.
4. Merjenje uspešnosti podjetij poteka po metodi uravnoteženih kazalnikov (BSC).
5. Večrazsežnost izbora: oceno oblikujejo rezultati podjetja, zaposleni, strokovna in splošna javnost.
6. Vplivnost: komunikacija in promocija dobrih praks v širše okolje prek javnega medija (Dnevnik – Zaposlitve&Kariera) zagotavlja široko uveljavitev njihovih nosilcev.
7. Teorija in praksa: medijsko-raziskovalni projekt se prepleta z znanstvenoraziskovalnim delom ter povezuje teorijo in prakse na področju razvoja zaposlenih in organizacij.
8. Izvirna in verodostojna metodologija: posebej za projekt oblikovana metodologija upošteva smernice najboljših že obstoječih raziskav v domačem in mednarodnem okolju.
9. Mrežni pristop in bazen kolektivnega znanja, ki ga utelešajo sodelujoči strokovnjaki, člani strokovnega sveta, izborna komisija in organizacije ter posamezniki, ki delijo vizijo projekta.
10. Sočasno uveljavljanje vrednot dinamične in hkrati trajnostno naravnane rasti ter inovativnega voditeljstva.

 Prijave za izbor Zlata nit 2017 so zaključene. Vabimo vas, da se prijavite v izbor Zlata nit 2018. Prijave bomo pričeli sprejemati v avgustu 2018.