Dnevnik.si

Kategorije in priznanja
 

Izbor zaposlovalca leta poteka v treh kategorijah:
• mala podjetja
• srednje velika podjetja
• velika podjetja

V okviru izbora bodo podeljena naslednja priznanja in diplome:
• priznanje najboljšega zaposlovalca Zlata nit prejme zmagovalec v vsaki od kategorij,
• priznanje finalista prejmejo podjetja, ki se bodo uvrstila med enaindvajset finalistov izbora (v vsaki kategoriji je sedem finalistov),
• priznanje za Zlato prakso (podeli jih komisija za ocenjevanje prijavljenih Zlatih praks).


Koraki izbora

• anketiranje zaposlenih v podjetju po vprašalniku, razvitem posebej za izbor Zlata nit
• ugotavljanje uspešnosti podjetja po metodi uravnoteženih kazalnikov (BSC – balanced scorecard)
• analiza prvih rezultatov in objava abecednega seznama najboljših zaposlovalcev
• objava 21 finalistov izbora (po 7 v vsaki kategoriji)
• intervjuji z vodstvi podjetij finalistov izbora
• glasovanje bralcev med finalisti
• ocena članov izborne komisije
• objava najboljših zaposlovalcev in podelitev priznanj.

zlatanit_model_copy.jpg