Dnevnik.si

Zlata nit: izbor zaposlovalca leta

Zlata nit je medijsko-raziskovalni projekt časnika Dnevnik. Kot eden osrednjih medijev Republike Slovenije časnik Dnevnik s promocijo podjetniške inovativnosti, primerov dobrih praks na področju zaposlovanja ter kakovosti delovnih mest nosilce uveljavlja kot zgled in navdih poslovnega in širšega okolja.

Z medijsko-raziskovalnim projektom Zlata nit – izborom najboljšega zaposlovalca, želimo vplivati na dinamičen razvoj zaposlenih in organizacij ter prispevati h konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Projekt Zlata nit podpirajo najvidnejši predstavniki poslovne javnosti, civilnih združenj in akademskega sveta. Častni pokrovitelj projekta Zlata nit je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS.

zlata_nit_100.jpg
Zgled in navdih
 

Naloga projekta je poiskati vrhunsko slovensko podjetje 21. stoletja, v katerem imajo zaposleni možnost realizirati svoje talente ter z njimi prispevati k uspehu organizacije na globalnem trgu. Iščemo podjetje, ki je lahko zgled in navdih slovenskega gospodarstva; družbo, ki je z vidika ustvarjalnega, uspešnega in učinkovitega razvoja zaposlenih in organizacije najboljši zaposlovalec.


Odgovornost
 

Mediji sooblikujemo javno mnenje in soustvarjamo tudi poslovno okolje. Dnevnik se zaveda svoje vloge na tem področju in zaveda se tudi potenciala rasti, vsebovanega v prizadevanjih, da se zanimanje javnosti usmeri na zaposlovalce.


Verodostojnost
 

Medijsko-raziskovalni projekt Zlata nit se osredotoča na odnos med organizacijo in zaposlenim. Odnos, ki je občutljiv, močan in hkrati krhek, za rast in uspeh organizacije pa ključnega pomena. Projekt Zlata nit sledi smernicam na področju zaposlovanja in delovne sile ter ustreza evropskim merilom, inovativni miselnosti, ekonomiji znanja in ustvarjalnosti. Razvoj metodologije poteka po najsodobnejših načelih medorganizacijskega povezovanja in kolektivnega znanja, spremljajo pa ga priznani in uveljavljeni teoretiki ter praktiki razvoja zaposlenih in organizacije.


Spodbuda
 

Zavedamo se in sprejemamo pričakovanje, da s projektom Zlata nit spreminjamo prostor, katerega del smo, in čas, v katerem živimo. Izbor zaposlovalca leta zato ni le raziskava (javnega) mnenja, temveč aktivna spodbuda napredka na področju upravljanja s človeškimi viri, spodbuda podjetnosti in ustvarjalnega prispevka zaposlenih k uspehu in rasti organizacije.

Po talentih se podjetje pozna!
 

»Vir, ki je danes najbolj nezadosten, niso investicije, temveč ustvarjalni duh. Danes je za organizacije njihova temeljna strokovnost manj odločilna od njihovih najpomembnejših strokovnjakov, torej posameznikov, ki strokovnost organizacije sploh omogočajo. Ti posamezniki namreč bolj kot rezultate iz preteklosti predstavljajo temelje za delovanje v prihodnosti,« pravi Jonas Riderstrole, soavtor svetovne uspešnice Funky Business.

Po njegovem strokovnjaki niso nič več in nič manj kot »mobilni monopoli«, ki ostanejo na enem mestu le toliko časa, dokler jim ponujajo tisto, česar si želijo.


Podjetnost, dinamičnost in trajnostna rast
 

Obsežna raziskava Collinsa in Porrasa (Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies, 2002), v kateri sta preučevala najboljša podjetja na svetu – skozi obdobje petdesetih let so dosegala petnajstkrat višjo rast od povprečne tržne rasti – izkazuje, da je za vrhunska podjetja med drugim značilno:
•preseganje pritiska »ali-ali«: vrhunska podjetja so sposobna dosegati dobiček in hkrati delovati razvojno; biti zvesta svojemu temeljnemu poslanstvu in se hkrati prilagajati tržnim okoliščinam.
•graditeljska kultura in ustvarjalnost: gre za to, da oblikujemo čas in gradimo ure, namesto da le poročamo o tem, koliko je ura.
•uresničevanje poslanstva, ki presega dobiček: vrhunska podjetja so znana po pripadnosti svojemu poslanstvu, viziji ali credu, ki bogati družbo kot celoto.
•zastavljanje drznih ciljev: da največja in vrhunska podjetja ne tvegajo, je mit; velja prav nasprotno: zastavljajo si smele in ambiciozne cilje ter načrte.
•poskušanje in preseganje doseženega: »Poskusi veliko stvari in obdrži tisto, kar deluje!« je preprosto, a učinkovito razvojno načelo najboljših podjetij. »Kaj lahko naslednjič naredimo bolje?« prav tako.

Za vrhunska podjetja velja, da v njih dinamična in trajnostna rast nista izključujoči.


Poudarek je na potencialu zaposlenih


Prodornost podjetij v zahtevni globalni konkurenci je tesno povezana s sposobnostjo pridobivanja, zadržanja in izvabljanja talentov. »V veliko družbah ljudje nimajo možnosti, da bi pokazali, v čem so najboljši in česa so sposobni. Celo v uspešnih podjetjih je izkoriščenih zgolj 40 odstotkov potenciala zaposlenih,« je v pogovoru za prilogo Zaposlitve&Kariera po predavanju na IEDC povedal Pierre Casse, strokovnjak za voditeljstvo.

Voditelj se je, kot pravi, v zadnjih desetletjih iz ospredja, kjer je varoval množico, pomaknil v sredino in z znanjem vodil druge. Zdaj so dobri voditelji v ozadju. Tam namreč ustvarjajo podporni sistem, ki omogoča, da zaposleni v ospredju lahko delajo dobro.

21. stoletje in inovativno voditeljstvo s seboj prinašata tudi potrebo po spreminjanju zaposlenih. Najboljša podjetja so tista, v katerih se med organizacijo in posamezniki, ki jo sestavljajo, plete Zlata nit.


Prispevek za sodelovanje v projektu znaša 119 EUR + DDV, za kar prejmete brezplačen dostop do vseh vsebin na spletni strani www.dnevnik.si do 22. marca 2017, objavo vašega logotipa na spletni strani dnevnik.si/zlatanit s povezavo na vašo spletno stran in dve kotizaciji za interaktivno konferenco, ki bo 22. marca 2017.

Prijava za sodelovanje v izboru je tukaj.

Časovni potek izbora ZLATA NIT 2017

 • avgust 2017: uradni začetek izbora in javni poziv za sodelovanje v projektu Zlata nit
 • september 2017: začetek anketiranja zaposlenih
 • december 2017: končni rok za prijave
 • september 2017 do 15. januar 2018: anketiranje zaposlenih in ugotavljanje uspešnosti zaposlovalcev
 • januar 2018: objava abecednega seznama najboljših zaposlovalcev.
 • februar 2018: objava seznama finalistov izbora
 • februar, marec 2018: predstavitve finalistov izbora v časniku Dnevnik
 • februar 2018: intervjuji z vodstvi finalistov
 • februar, marec 2018: glasovanje bralcev
 • marec 2018: odločitev izborne komisije
 • marec 2018: razglasitev najboljših zaposlovalcev projekta Zlata nit 2017 v kategoriji malo, srednje veliko in veliko podjetje in podelitev priznanja Zlata praksa
 • marec 2018: izid posebnega snopiča Zlata nit 2017 v tiskani izdaji Dnevnika