Dnevnik.si

Kaj je novega v Zlati niti 2021?

 

Ali bi zaposleni svojim prijateljem priporočili delo v vašem podjetju?

Sodobne organizacije za spremljanje zvestobe in odnosa z zaposlenimi pogosto uporabljajo t.i. Employee Net Promoter Score (eNPS), kazalnik priporočenosti podjetja s strani zaposlenih.

Pri ocenjevanju zaposleni podajo oceno od 0 do 10, ali bi podjetje priporočili prijatelju.

Na podlagi števila ´priporočevalcev´, ki podajo oceno 9 ali 10, "pasivnežev", ki podajo oceno 7 ali 8, ter ´nasprotovalcev´ z oceno 6 ali nižjo izračunamo rezultat za vaše podjetje.

Sodelujoči v Zlati niti boste kot rezultat raziskave dodatno prejeli svoj eNPS rezultat.

 

Imajo ostala podjetja boljši ali slabši indeks?

Rezultat eNPS bodo podjetja prejela v poročilu z rezultati.

Informacija za vaše podjetja bo tudi (anonimna) primerjava s povprečjem ostalih sodelujočih podjetij.

 

Sledimo trendom: raziskujemo raznolikost in vključenost

Raziskave kažejo na visok porast vključenosti in raznolikosti (diversity & inclusion) v znamčenju zaposlovalcev. Raznolika in vključujoča kultura vpliva ne le na privlačnost zaposlovalca temveč tudi poslovno uspešnost poslovanja. 

Deloittova študija iz leta 2018 [1] razkriva, da imajo zaposleni, ki delujejo v vključujoči kulturi: 

  • 2 x večjo možnost za doseganje ali celo preseganje finančnih ciljev.
  • 3 x večjo verjetnost, da bodo bolj produktivni.
  • 6 x večjo možnost, da so inovativni in agilni.
  • 8 x večjo možnost, da dosegajo boljše poslovne rezultate.

S posodobljenim vprašalnikom Zlata nit boste prejeli novo informacijo, kako vključenost in raznolikost vidijo vaši sodelavci.

 

Zakaj je spodbujanje raznolikosti in vključevanja pomembno ravno sedaj?

Z možnostjo dela na daljavo lažje pridobimo raznolik talent, vendar s tem ne naslavljamo vključenosti. Z delom na daljavo se zaposleni hitreje počutijo izključene, nepripadne in izgubijo oziroma okrnijo timski duh, kar lahko posledično vodi v nezadovoljstvo pri delu. Po raziskavah je epidemija in s tem povezani ukrepi, zgolj še poglobili težave vključenosti zaposlenih in povečali diskriminacijo[2][3] Podjetja se morajo zavedati tega in ustrezno ukrepati.

 

Kakšen je vpliv dela na daljavo na kakovost odnosov med zaposlenim in organizacijo?

V vprašalnik Zlata nit smo dodali dodatno vprašanje, kjer nas zanima v kolikšni meri zaposleni svoje delo opravljajo od doma. V naslednjem letu bomo spremljali povezave med možnostjo dela od doma in kakovostjo odnosa med zaposlenim in vašo organizacijo.

 

Uvidevno do tistih s slabšim vidom

V letu 2021 vprašalnik v tiskani obliki postaja vizualno in uporabniško prijaznejši do starejših in slabovidnih oseb: natisnjen je na  4 straneh, kar omogoča uporabo večje pisave.

 


[1] Deloitte (2018). The diversity and inclusion revolution: ight powerful truths. Deloitte review, 22, 81-95.

[2] McKinsey. (2020). Diverse employees are struggling the most during COVID-19—here’s how companies an respond. Pridobljeno 9. januarja 2021 iz https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/diverse-employees-are-struggling-the-most-during-covid-19-heres-how-companies-can-respond

[3] Collins, C., Landivar, LC., Ruppanner, L., Scarborough, (2020). COVID-19 and the gender gap in work hours. Gender Work Organ. 2020; 1– 12. https://doi.org/10.1111/gwao.12506