Trg delnic
Dnevnik.si

Hram Holding

Koda: ST1R Panoga: holding Spletno mesto: http://www.hram-holding.si
Tečaj gibanja vrednosti ST1R

O družbi

Uprava

 • Jaroslav Žontar, predsednik
 • Sašo Tanko, član


Nadzorni svet

 • Matej Kovač, predsednik
 • Tomaž Adamič, član
 • Aleš Jesih, član


O vrednostnem papirju

Število delnic 4346667
Tržna kapitalizacija (v mio EUR) 1,78
Lastne delnice 0
Zadnja dividenda 0,00
Prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividend n.p.

Zadnji podatki

Datum 20.07.2020, ob 12:58:59
Sprememba (%) 0,00
Zadnji tečaj 0,41
Promet (v 1000 EUR) 0,11
Povprečni dnevni promet zadnjih 30 dni (v 1000 EUR) n.p.

Vrednotenje

31.12.2008 31.12.2007
Čisti dobiček za delnico (EUR) -0,04 0,04
Čisti prihodki od prodaje za delnico (EUR) 0,00 0,00
Knjigovodska vrednost delnice (EUR) 5,14 5,80
Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) za delnico (EUR) 0,00 0,00
2008 2007
ROE (%) -0,75 0,64
ROA (%) -0,61 0,52
ROI (%) 0,00 0,00
EBIT marža 0,00 0,00
EBITDA marža 0,00 0,00
delež kapitala v financiranju 80,60 80,81
P/E -10,57
P/S n.p.
P/B 0,08
P/EBITDA n.p.
 • P/E - zaključni tečaj v primerjavi s čistim dobičkom za delnico
 • P/S - zaključni tečaj v primerjavi s čistimi prihodki od prodaje
 • P/B - zaključni tečaj v primerjavi s knjigovodsko vrednostjo delnice
 • P/GWP - zaključni tečaje v primerjavi z bruto pobrano premijo za delnico
 • P/EBITDA - zaključni tečaj v primerjavi z dobičkom iz poslovanja pred amortizacijo za delnico
 • EBITDA - dobiček iz poslovanja pred amortizacijo
 • ROE - čista dobičkonosnost kapitala
 • ROA - čista dobičkonosnost sredstev
 • ROI - čista dobičkonosnost prihodkov
Dnevnik d.d. ne odgovarja za točnost, pravilnost in ažurnost podatkov ter ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.
Vsi podatki o kotaciji so objavljeni z zamikom, določenim v skladu s predpisi Ljubljanske borze. Tehnologijo in podatke dobavlja teletrader. Pogoji uporabe.