Trg delnic
Dnevnik.si

Pozavarovalnica Sava

Koda: POSR Panoga: zavarovalništvo Spletno mesto: http://www.sava-re.si
Tečaj gibanja vrednosti POSR

O družbi

Uprava

 • mag. Zvonko Ivanušič, predsednik
 • Jošt Dolničar, član
 • mag. Mateja Treven
 • Srečko Čebron, član

Nadzorni svet

 • Branko Tomažič, predsednik
 • mag. Mateja Lovšin Herič, namestnica
 • Slaven Mićković, član
 • Keith William Morris, član
 • Martin Albreht, član
 • Andrej Gorazd Kunstek, član


O vrednostnem papirju

Število delnic 17219662
Tržna kapitalizacija (v mio EUR) 297,90
Lastne delnice n.p.
Zadnja dividenda 0,00
Prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividend n.p.

Zadnji podatki

Datum 13.11.2019, ob 01:49:17
Sprememba (%) 1,76
Zadnji tečaj 17,30
Promet (v 1000 EUR) 39,79
Povprečni dnevni promet zadnjih 30 dni (v 1000 EUR) n.p.

Vrednotenje

31.12.2008 31.12.2007
Čisti dobiček za delnico (EUR) -0,91 2,65
Čisti prihodki od prodaje za delnico (EUR) 0,00 0,00
Knjigovodska vrednost delnice (EUR) 18,59 21,44
Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) za delnico (EUR) 0,00 0,00
2008 2007
ROE (%) -4,87 12,37
ROA (%) -1,58 4,35
ROI (%) 0,00 0,00
EBIT marža 0,00 0,00
EBITDA marža 0,00 0,00
delež kapitala v financiranju 32,52 35,19
P/E -19,12
P/S n.p.
P/B 0,93
P/EBITDA n.p.
 • P/E - zaključni tečaj v primerjavi s čistim dobičkom za delnico
 • P/S - zaključni tečaj v primerjavi s čistimi prihodki od prodaje
 • P/B - zaključni tečaj v primerjavi s knjigovodsko vrednostjo delnice
 • P/GWP - zaključni tečaje v primerjavi z bruto pobrano premijo za delnico
 • P/EBITDA - zaključni tečaj v primerjavi z dobičkom iz poslovanja pred amortizacijo za delnico
 • EBITDA - dobiček iz poslovanja pred amortizacijo
 • ROE - čista dobičkonosnost kapitala
 • ROA - čista dobičkonosnost sredstev
 • ROI - čista dobičkonosnost prihodkov
Dnevnik d.d. ne odgovarja za točnost, pravilnost in ažurnost podatkov ter ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.
Vsi podatki o kotaciji so objavljeni z zamikom, določenim v skladu s predpisi Ljubljanske borze. Tehnologijo in podatke dobavlja teletrader. Pogoji uporabe.