Trg delnic
Dnevnik.si

Nama

Koda: NALN Panoga: trgovina Spletno mesto: http://www.nama.si
Tečaj gibanja vrednosti NALN

O družbi

Uprava

 • Bernarda Trebušak, generalna direktorica


Nadzorni svet

 • Uroš Ivanc, predsednik
 • Mira Koporčić Veljić, namestnica
 • Miha Grilec, član
 • Miha Novak, član
 • Slavica Bratun, članica
 • Marija Babnik, članica


O vrednostnem papirju

Število delnic 953795
Tržna kapitalizacija (v mio EUR) 18,12
Lastne delnice 0
Zadnja dividenda 0,00
Prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividend n.p.

Zadnji podatki

Datum 06.10.2020, ob 02:24:03
Sprememba (%) -18,80
Zadnji tečaj 19,00
Promet (v 1000 EUR) 2,28
Povprečni dnevni promet zadnjih 30 dni (v 1000 EUR) n.p.

Vrednotenje

31.12.2008 31.12.2007
Čisti dobiček za delnico (EUR) 0,50 2,45
Čisti prihodki od prodaje za delnico (EUR) 18,76 18,80
Knjigovodska vrednost delnice (EUR) 9,90 15,31
Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) za delnico (EUR) 0,00 0,00
2008 2007
ROE (%) 5,05 16,01
ROA (%) 2,80 13,08
ROI (%) 2,67 13,04
EBIT marža 0,00 0,00
EBITDA marža 0,00 0,00
delež kapitala v financiranju 55,41 81,71
P/E 38,00
P/S 1,01
P/B 1,92
P/EBITDA n.p.
 • P/E - zaključni tečaj v primerjavi s čistim dobičkom za delnico
 • P/S - zaključni tečaj v primerjavi s čistimi prihodki od prodaje
 • P/B - zaključni tečaj v primerjavi s knjigovodsko vrednostjo delnice
 • P/GWP - zaključni tečaje v primerjavi z bruto pobrano premijo za delnico
 • P/EBITDA - zaključni tečaj v primerjavi z dobičkom iz poslovanja pred amortizacijo za delnico
 • EBITDA - dobiček iz poslovanja pred amortizacijo
 • ROE - čista dobičkonosnost kapitala
 • ROA - čista dobičkonosnost sredstev
 • ROI - čista dobičkonosnost prihodkov
Dnevnik d.d. ne odgovarja za točnost, pravilnost in ažurnost podatkov ter ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.
Vsi podatki o kotaciji so objavljeni z zamikom, določenim v skladu s predpisi Ljubljanske borze. Tehnologijo in podatke dobavlja teletrader. Pogoji uporabe.