Trg delnic
Dnevnik.si

Krka

Koda: KRKG Panoga: farmacija Spletno mesto: http://www.krka.si
Tečaj gibanja vrednosti KRKG

O družbi

Uprava

 • Jože Colarič, predsednik uprave in generalni direktor
 • dr. Aleš Rotar, član uprave in direktor Razvoja in proizvodnje zdravil
 • Vinko Zupančič, član uprave in direktor Razvoja in proizvodnje učinkovin z oskrbo
 • David Bratož, član uprave
 • Milena Kastelic, članica uprave – delavska direktorica, vodja Proizvodnje poltrdnih, tekočih in ostalih oblik


Nadzorni svet

 • Jože Mermal, predsednik
 • Andrej Slapar, namestnik predsednika in predsednik komisije za kadrovska vprašanja
 • Franc Sašek, namestnik predsednika
 • Borut Jamnik, predsednik revizijske komisije
 • Hans-Helmut Fabry, član
 • Julijana Kristl, članica
 • Boris Žnidarič, član
 • Mateja Vrečer, članica
 • Tomaž Sever, član


O vrednostnem papirju

Število delnic 35426120
Tržna kapitalizacija (v mio EUR) 2.366,46
Lastne delnice 2080134
Zadnja dividenda 1,00
Prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividend 06.07.2011

Zadnji podatki

Datum 13.11.2019, ob 02:08:47
Sprememba (%) 0,30
Zadnji tečaj 66,80
Promet (v 1000 EUR) 372,93
Povprečni dnevni promet zadnjih 30 dni (v 1000 EUR) n.p.

Vrednotenje

31.12.2011 31.12.2010
Čisti dobiček za delnico (EUR) 4,59 4,83
Čisti prihodki od prodaje za delnico (EUR) 30,36 28,51
Knjigovodska vrednost delnice (EUR) 32,17 29,73
Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) za delnico (EUR) 8,50 8,28
2011 2010
ROE (%) 14,28 16,23
ROA (%) 10,61 11,50
ROI (%) 15,13 16,93
EBIT marža 19,90 20,94
EBITDA marža 28,00 29,03
delež kapitala v financiranju 74,30 70,83
P/E 14,54
P/S 2,20
P/B 2,08
P/EBITDA 7,86
 • P/E - zaključni tečaj v primerjavi s čistim dobičkom za delnico
 • P/S - zaključni tečaj v primerjavi s čistimi prihodki od prodaje
 • P/B - zaključni tečaj v primerjavi s knjigovodsko vrednostjo delnice
 • P/GWP - zaključni tečaje v primerjavi z bruto pobrano premijo za delnico
 • P/EBITDA - zaključni tečaj v primerjavi z dobičkom iz poslovanja pred amortizacijo za delnico
 • EBITDA - dobiček iz poslovanja pred amortizacijo
 • ROE - čista dobičkonosnost kapitala
 • ROA - čista dobičkonosnost sredstev
 • ROI - čista dobičkonosnost prihodkov
Dnevnik d.d. ne odgovarja za točnost, pravilnost in ažurnost podatkov ter ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.
Vsi podatki o kotaciji so objavljeni z zamikom, določenim v skladu s predpisi Ljubljanske borze. Tehnologijo in podatke dobavlja teletrader. Pogoji uporabe.