Trg delnic
Dnevnik.si

Intereuropa

Koda: IEKG Panoga: transport Spletno mesto: http://www.intereuropa.si
Tečaj gibanja vrednosti IEKG

O vrednostnem papirju

Število delnic 16830838
Tržna kapitalizacija (v mio EUR) 19,86
Lastne delnice 18135
Zadnja dividenda 0,00
Prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividend n.p.

Zadnji podatki

Datum 29.05.2023, ob 02:10:41
Sprememba (%) -9,23
Zadnji tečaj 1,18
Promet (v 1000 EUR) 0,53
Povprečni dnevni promet zadnjih 30 dni (v 1000 EUR) n.p.

Vrednotenje

31.12.2010 31.12.2009
Čisti dobiček za delnico (EUR) -4,96 -6,82
Čisti prihodki od prodaje za delnico (EUR) 24,12 24,54
Knjigovodska vrednost delnice (EUR) 18,75 23,89
Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) za delnico (EUR) 2,73 -4,55
2010 2009
ROE (%) -26,45 -28,55
ROA (%) -9,21 -11,02
ROI (%) -20,56 -27,80
EBIT marža -14,27 -25,91
EBITDA marža 11,31 -18,52
delež kapitala v financiranju 34,83 38,59
P/E -0,24
P/S 0,05
P/B 0,06
P/EBITDA 0,43
  • P/E - zaključni tečaj v primerjavi s čistim dobičkom za delnico
  • P/S - zaključni tečaj v primerjavi s čistimi prihodki od prodaje
  • P/B - zaključni tečaj v primerjavi s knjigovodsko vrednostjo delnice
  • P/GWP - zaključni tečaje v primerjavi z bruto pobrano premijo za delnico
  • P/EBITDA - zaključni tečaj v primerjavi z dobičkom iz poslovanja pred amortizacijo za delnico
  • EBITDA - dobiček iz poslovanja pred amortizacijo
  • ROE - čista dobičkonosnost kapitala
  • ROA - čista dobičkonosnost sredstev
  • ROI - čista dobičkonosnost prihodkov
Dnevnik d.d. ne odgovarja za točnost, pravilnost in ažurnost podatkov ter ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.
Vsi podatki o kotaciji so objavljeni z zamikom, določenim v skladu s predpisi Ljubljanske borze. Tehnologijo in podatke dobavlja teletrader. Pogoji uporabe.