Trg delnic
Dnevnik.si

Delo Prodaja

Koda: DPRG Panoga: mediji Spletno mesto: http://www.delo-prodaja.si
Tečaj gibanja vrednosti DPRG

O družbi

Uprava

 • Sebastjan Selan, predsednik


Nadzorni svet

 • Tamara Groznik, predsednik
 • Miha Eržen, namestnik
 • Ružica Auda, član


O vrednostnem papirju

Število delnic 593549
Tržna kapitalizacija (v mio EUR) 0,19
Lastne delnice 42801
Zadnja dividenda 1,00
Prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividend 26.05.2009

Zadnji podatki

Datum 26.02.2021, ob 01:59:47
Sprememba (%) 0,00
Zadnji tečaj 0,32
Promet (v 1000 EUR) 0,22
Povprečni dnevni promet zadnjih 30 dni (v 1000 EUR) n.p.

Vrednotenje

31.12.2010 31.12.2009
Čisti dobiček za delnico (EUR) 0,00 0,83
Čisti prihodki od prodaje za delnico (EUR) 93,94 73,36
Knjigovodska vrednost delnice (EUR) 65,51 54,42
Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) za delnico (EUR) 3,30 2,44
2010 2009
ROE (%) 0,00 1,53
ROA (%) 0,00 0,65
ROI (%) 0,00 1,14
EBIT marža 2,16 2,00
EBITDA marža 3,51 3,32
delež kapitala v financiranju 43,60 42,44
P/E 118,52
P/S 0,00
P/B 0,00
P/EBITDA 0,10
 • P/E - zaključni tečaj v primerjavi s čistim dobičkom za delnico
 • P/S - zaključni tečaj v primerjavi s čistimi prihodki od prodaje
 • P/B - zaključni tečaj v primerjavi s knjigovodsko vrednostjo delnice
 • P/GWP - zaključni tečaje v primerjavi z bruto pobrano premijo za delnico
 • P/EBITDA - zaključni tečaj v primerjavi z dobičkom iz poslovanja pred amortizacijo za delnico
 • EBITDA - dobiček iz poslovanja pred amortizacijo
 • ROE - čista dobičkonosnost kapitala
 • ROA - čista dobičkonosnost sredstev
 • ROI - čista dobičkonosnost prihodkov
Dnevnik d.d. ne odgovarja za točnost, pravilnost in ažurnost podatkov ter ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.
Vsi podatki o kotaciji so objavljeni z zamikom, določenim v skladu s predpisi Ljubljanske borze. Tehnologijo in podatke dobavlja teletrader. Pogoji uporabe.