Banke lani s 344 milijoni evrov čistega dobička
Dnevnik.si