Dnevnik.si

Poslanstvo športnega kluba DNK 

• Promocija športa in rekreacije kot zdrave oblike druženja, razvedrila in sprostitve;

• Krepitev športnega in tekmovalnega duha;

• Športne discipline in različne oblike rekreacije ob podpori stroke približati najširši javnosti – nepoznavalcem in začetnikom;

• Spodbujati prebivalstvo k aktivnemu preživljanju prostega časa;

• V skladu s poslanstvom in družbeno odgovornostjo medijske hiše povezovati in uresničevati interese posameznikov in skupin na področju športa in rekreacije ter krepiti odnose z bralci, naročniki in uporabniki medijev časopisne družbe Dnevnik.