PRIDRUŽITE SE, PRVI MESEC SAMO 1 EUR
Dnevnik.si

Splošni pogoji in pravila nagradne igre NAGRADNI KOLEDAR NEDELJSKEGA DNEVNIKA

 

SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator nagradne igre NAGRADNI KOLEDAR NEDELJSKEGA DNEVNIKA, ki bo potekala v tedniku Nedeljski dnevnik, je družba Dnevnik, d. d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Dnevnik).

Nagradna igra se začne v sredo, 3. 1. 2018, in traja do vključno 31. 12. 2018, ko bo izžreban zadnji nagrajenec. Zadnji še upoštevani kuponi bodo tisti, ki bodo na Dnevnik prispeli do ponedeljka, 31. 12. 2018, do 10. ure. Izžrebani nagrajenec bo objavljen v Nedeljskem dnevniku, 9. 1. 2019.

1. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletni državljani Republike Slovenije. V nagradni igri NE sodelujejo zaposleni v družbi Dnevnik, d. d., in tisti, ki z družbo poslovno sodelujejo, ali njihovi ožji družinski člani. V nagradni igri lahko sodelujejo samo fizične osebe. Nakup časopisa za sodelovanje v nagradni igri ni pogoj.

2. Kako sodelovati v nagradni igri

a.) V nagradni igri sodelujejo vsi, ki iz časnika Nedeljski dnevnik izrežejo kupon, na kupon zapišejo pravilni odgovor na nagradno vprašanje, ki je objavljeno na strani Nedeljskega dnevnika nad kuponom,  izpolnijo osebne podatke (ime in priimek, ulico in hišno številko, poštno številko in kraj bivanja, telefonsko številko ali e-naslov in podpis) ter kupon na dopisnici pravočasno in v skladu s časovnim načrtom nagradne igre (točka 4. teh pravil) pošljejo na naslov Dnevnik, d. d., p. p. 38, 1001 Ljubljana, s pripisom »KOLEDAR NEDELJSKEGA!«. Vsi podatki morajo biti izpolnjeni z velikimi tiskanimi črkami in čitljivo pisavo. Posameznik lahko sodeluje v žrebanju z več pravilno in popolno izpolnjenimi kuponi. Veljajo samo originalni kuponi. Fotokopij kuponov ne bomo upoštevali.

b.) V nagradni igri sodelujejo vsi, ki na dopisnico zapišejo pravilni odgovor na nagradno vprašanje in osebne podatke (ime in priimek, ulico in hišno številko, poštno številko in kraj bivanja, telefonsko številko ali  e-naslov) ter jo v skladu s časovnim načrtom nagradne igre (točka 4. teh pravil) pošljejo na naslov Dnevnik, d. d., p. p. 38, 1001 Ljubljana, s pripisom »KOLEDAR NEDELJSKEGA!«. Vsi podatki morajo biti izpisani z velikimi tiskanimi črkami ter čitljivo pisavo. Posameznik lahko sodeluje v žrebanju z več pravilno in popolno izpolnjenimi dopisnicami.

3. Nagradni sklad in žrebanje

Med vsemi prejetimi kuponi in dopisnicami, ki bodo ustrezali pogojem nagradne igre, zapisanim v 2. členu teh pravil, bomo v skladu s časovnico, objavljeno v 4. členu teh pravil, izžrebali mesečne nagrajence nagradnega sklada.

Skupni nagradni sklad šteje 216 nagrad.  

Specifikacija nagradnega sklada:

Nagrada meseca januarja: 18 x polletna naročnina na Nedeljski dnevnik

Nagrada meseca februarja: 18 x letna naročnina na Tematske križanke (12 izvodov)

Nagrada meseca marca: 18 x dve (2) vstopnici za Terme Čatež ali kopališče Žusterna

Nagrada meseca aprila: 18 x letna naročnina na Razvedrilo Humor (4 izvodi)

Nagrada meseca maja: 18 x štirimesečna naročnina na Dnevnik.si

Nagrada meseca junija: 18 x trimesečna naročnina na časopis Dnevnik (četrtek, petek, sobota)

Nagrada meseca julija: 18 x dve (2) vstopnici za Terme Čatež ali kopališče Žusterna

Nagrada meseca avgusta: 18 x letna naročnina na Lahko Razvedrilo (12 izvodov)

Nagrada meseca septembra: 18 x štirimesečna naročnina na Dnevnik.si

Nagrada meseca oktobra: 18 x trimesečna naročnina na časopis Dnevnik (četrtek, petek, sobota)

Nagrada meseca novembra: 18 x polletna naročnina na Nedeljski dnevnik

Nagrada meseca decembra: 18 x letna naročnina na Mini Razvedrilo (12 izvodov)

Nagrajenci nagradne igre bodo določeni z metodo žreba. V okviru nagradne igre je lahko posameznik nagrajen samo enkrat.

4. Časovni načrt nagradne igre

1. mesec nagradnega vprašanja: januar 2018

Nagradni sklad meseca: Nedeljski dnevnik

Obdobje veljavnosti mesečnega nagradnega kupona: od 3. 1. do vključno 30. 1.

Prejem kuponov do 10. ure: 31. 1.

Žrebanje ob 12. uri: 31. 1.

Objava nagrajenca v Nedeljskem dnevniku: 7. 2.

Nagrada: 18 x polletna naročnina na Nedeljski dnevnik

 

2. mesec nagradnega vprašanja: februar 2018

Nagradni sklad meseca: Razvedrilo

Obdobje veljavnosti mesečnega nagradnega kupona: od 31. 1. do vključno 27. 2.

Prejem kuponov do 10. ure: 28. 2.

Žrebanje ob 12. uri: 28. 2.

Objava nagrajenca v Nedeljskem dnevniku: 7. 3.

Nagrada: 18 x letna naročnina na Tematske križanke (12 izvodov)

 

3. mesec nagradnega vprašanja: marec 2018

Nagradni sklad meseca: Terme Čatež

Obdobje veljavnosti mesečnega nagradnega kupona: 28. 2. do vključno 3. 4.

Prejem kuponov do 10. ure:

Žrebanje ob 12. uri: 4. 4.

Objava nagrajenca v Nedeljskem dnevniku: 11. 4.

Nagrada: 18 x dve (2) vstopnici za Terme Čatež ali kopališče Žusterna

 

4. mesec nagradnega vprašanja: april 2018

Nagradni sklad meseca: Razvedrilo

Obdobje veljavnosti mesečnega nagradnega kupona: 3. 4. do vključno 29. 4.

Prejem kuponov do 10. ure: 30. 4.

Žrebanje ob 12. uri: 30. 4.

Objava nagrajenca v Nedeljskem dnevniku:  9. 5.

Nagrada: 18 x letna naročnina na Razvedrilo Humor (4 izvodi)

 

5. mesec nagradnega vprašanja: maj 2018

Nagradni sklad meseca: Dnevnik.si

Obdobje veljavnosti mesečnega nagradnega kupona: 30. 4. do vključno 29. 5.

Prejem kuponov do 10. ure: 30. 5.

Žrebanje ob 12. uri: 30. 5.

Objava nagrajenca v Nedeljskem dnevniku: 6. 6.

Nagrada: 18 x štirimesečna naročnina na Dnevnik.si

 

6. mesec nagradnega vprašanja: junij 2018

Nagradni sklad meseca: Dnevnik

Obdobje veljavnosti mesečnega nagradnega kupona: 30. 5. do vključno 3. 7.

Prejem kuponov do 10. ure: 4. 7.

Žrebanje ob 12. uri: 4. 7.

Objava nagrajenca v Nedeljskem dnevniku:  11. 7.

Nagrada: 18 x trimesečna naročnina na časopis Dnevnik (četrtek, petek, sobota)

 

7. mesec nagradnega vprašanja: julij 2018

Nagradni sklad meseca: Terme Čatež

Obdobje veljavnosti mesečnega nagradnega kupona: od 4. 7. do vključno 31. 7.

Prejem kuponov do 10. ure: 1. 8.

Žrebanje ob 12. uri: 1. 8.

Objava nagrajenca v Nedeljskem dnevniku: 8. 8.

Nagrada: 18 x dve (2) vstopnici za Terme Čatež ali kopališče Žusterna

 

8. mesec nagradnega vprašanja: avgust 2018

Nagradni sklad meseca: Razvedrilo

Obdobje veljavnosti mesečnega nagradnega kupona: od 1. 8. do vključno 4. 9.

Prejem kuponov do 10. ure: 5. 9.

Žrebanje ob 12. uri: 5. 9.

Objava nagrajenca v Nedeljskem dnevniku: 12. 9.

Nagrada: 18 x letna naročnina na Lahko Razvedrilo (12 izvodov)

 

9. mesec nagradnega vprašanja: september 2018

Nagradni sklad meseca: Dnevnik.si

Obdobje veljavnosti mesečnega nagradnega kupona: od 5. 9. do vključno 2. 10.

Prejem kuponov do 10. ure: 3. 10.

Žrebanje ob 12. uri: 3. 10.

Objava nagrajenca v Nedeljskem dnevniku: 10. 10.

Nagrada: 18 x štirimesečna naročnina na Dnevnik.si

 

10. mesec nagradnega vprašanja: oktober 2018

Nagradni sklad meseca: Objektiv

Obdobje veljavnosti mesečnega nagradnega kupona: od 3. 10. do vključno 29. 10.

Prejem kuponov do 10. ure: 30. 10.

Žrebanje ob 12. uri: 30. 10.

Objava nagrajenca v Nedeljskem dnevniku: 7. 11.

Nagrada: 18 x trimesečna naročnina na časopis Dnevnik (četrtek, petek, sobota)

 

11. mesec nagradnega vprašanja: november 2018

Nagradni sklad meseca: Nedeljski dnevnik

Obdobje veljavnosti mesečnega nagradnega kupona: od 30. 10. do vključno 4. 12.

Prejem kuponov do 10. ure: 5. 12.

Žrebanje ob 12. uri: 5. 12.

Objava nagrajenca v Nedeljskem dnevniku: 12. 12.

Nagrada: 18 x polletna naročnina na Nedeljski dnevnik

 

12. mesec nagradnega vprašanja: december 2018

Nagradni sklad meseca: Razvedrilo

Obdobje veljavnosti mesečnega nagradnega kupona: od 5. 12. do vključno  30. 12.

Prejem kuponov do 10. ure: 31. 12.

Žrebanje ob 12. uri: 31. 12.

Objava nagrajenca v Nedeljskem dnevniku: 9. 1. 2019

Nagrada: 18 x letna naročnina na Mini Razvedrilo (12 izvodov)

 

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni po pošti.

 

5. Potek žrebanja

Žrebanje bo potekalo v na sedežu družbe Dnevnik, d. d. Žrebanje bo opravila komisija v tričlanski sestavi, ki jo bo določil organizator nagradnega žrebanja. Žrebanje ne bo javno. Komisija bo med samim žrebanjem ugotavljala veljavnost sodelujočih (glede na pogoje sodelovanja, opredeljene v 1. in 2. členu). V primeru, da izžrebana dopisnica ne bo veljavna ali bodo zahtevani podatki pomanjkljivo izpolnjeni, se bo žrebanje za posamezno nagrado ponavljalo toliko časa, da bo izžreban kupon ustrezal zahtevam nagradnega žrebanja. O poteku žrebanja bo napisan zapisnik, ki bo vseboval naslednje podatke:

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik bo 30 dni od zaključka žrebanja na vpogled na sedežu organizatorja nagradne igre.

Rezultati žrebanja v skladu s temi pravili so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s temi pravili.

 

6. Izplačilo nagrad

Nagrad ni mogoče zamenjati za kakršno koli drugo nagrado ali gotovino. Nagrade niso prenosljive na tretjo osebo.

 

7. Obveznosti nagrajencev

Nagrajenec je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami) davčni zavezanec.

 

8. Dostava in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti. Strošek dostave bo poravnala družba Dnevnik, d. d. Dostavo vrši Pošta Slovenije.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade tudi, če se:

Podelitev nagrad se lahko organizira tudi kot javni dogodek. S sodelovanjem v tej nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se v primeru, da je izžreban, lahko njegovo ime, priimek in fotografijo objavi in uporabi v avdio-, foto- in videomaterialu organizatorja in povezanih družb, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila.

 

9. Hramba dokumentacije v zvezi z izvedbo

Organizator hrani vso dokumentacijo, povezano z organizacijo in izvedbo tega nagradnega žrebanja, kakor tudi ta pravila, šest mesecev po zaključku žrebanja. Po poteku navedenega roka lahko organizator nagradnega žrebanja dokumentacijo uniči.

 

10. Zasebnost in varstvo podatkov

Udeleženec nagradne igre dovoljuje organizatorju nagradnega žrebanja, družbi Dnevnik, d. d., uporabo osebnih podatkov. Organizator zbira in upravlja zbirke osebnih podatkov, ki jih prejme v okviru nagradnega žrebanja. Navedene osebne podatke se zbira za namen identifikacije izžrebancev in obveščanja o prejeti nagradi. S sodelovanjem v nagradnem žrebanju udeleženci nagradne igre dovoljujejo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 UPB 1, Ur. l. RS, št. 94/2007). Udeleženec dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistično obdelavo, segmentacijo kupcev, obdelavo preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, vabil na dogodke organizatorjev in partnerskih podjetij organizatorjev ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno oziroma do pisnega preklica privolitve udeleženca. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št. 20/98 do 86/2009).

Organizator se zavezuje, da posredovanih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam brez izrecnega dovoljenja sodelujočega v nagradnem žrebanju in da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov.

Vsak sodelujoči lahko kadar koli pisno ali po telefonu zahteva, da v 15 dneh od prejema njegove zahteve organizator trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja ter da ga o tem v nadaljnjih petih dneh obvesti na lastne stroške.

 

11. Odgovornost organizatorja

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Spori, povezani s pravicami okrog lastništva nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator podeli nagrado tisti osebi, ki je bila izžrebana v nagradni igri in ki je organizatorju posredovala svoje osebne podatke.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, nedelovanje spletnih strani ter posledice nedelovanja ne glede na razloge nedelovanja.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki nastanejo pri sodelujočih zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta …) in ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči trpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 

12. Objava pogojev in pristop k nagradni igri

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre, ki so dostopne na spletni strani www.dnevnik.si/pogoji. Šteje, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro. Pravila nagradne igre so obvezujoča za Dnevnik in druge osebe, ki so kakor koli povezane s prireditvijo in izdajo nagrad, ter za vse udeležence, ki z izpolnitvijo kuponov priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Organizator bo o vseh spremembah in novostih nagradnega žrebanja obveščal udeležence z objavami na spletni strani www.dnevnik.si/pogoji in/ali v časopisu Nedeljski dnevnik.

Pravila začnejo veljati z začetkom nagradne igre.

 

13. Drugi pogoji nagradnega žrebanja

Organizator nagradnega žrebanja lahko pred izborom, med njim ali po njem izloči udeleženca, za katerega upravičeno domneva, da je posredoval nepravilne, neveljavne ali nepopolne osebne podatke. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec z ustreznim osebnim dokumentom izkaže svojo identiteto. Vsak udeleženec s sodelovanjem v nagradnem žrebanju dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek in kraj bivanja) v poročilih o poteku nagradnega žrebanja. Organizator si pridržuje pravico, da nagrad ne podeli, če ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s temi pravili.

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega žrebanja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno žrebanje in o tem na spletni strani www.dnevnik.si/pogoji obvesti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim žrebanjem oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil tega nagradnega žrebanja.

V Ljubljani, 3. januarja 2018

 

Dnevnik, družba medijskih vsebin, d. d.

Kopitarjeva ulica 2

1000 Ljubljana