Dnevnik.si

Pravila in pogoji fotonatečaja Moje poletje z Nedeljskim

 

Organizator fotonatečaja je družba Dnevnik, d. d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana. Fotonatečaj se začne v sredo, 4. julija, in traja do vključno 5. septembra 2018.

12. septembra 2018 bodo v Nedeljskem dnevniku objavljeni pošiljatelji 15. izbranih najbolj simpatičnih fotografij, ki bodo prejeli nagrado.  

 

 1. Sodelovanje

 

Sodelujejo lahko osebe, starejše od 18 let, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Sodelovati ne smejo zaposleni v družbi Dnevnik, d. d., ali tisti, ki za Dnevnik, d. d., opravljajo dela in naloge po drugih dogovorih oziroma pogojih ali njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero živi v skupni življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).

Nakup časopisa ni pogoj za sodelovanje v natečaju.

 

 1. Prijava

 

Za prijavo v natečaj šteje oddana fotografija po elektronski pošti na naslov foto.nedeljski@dnevnik.si, ki je opremljena z zahtevanimi podatki in v skladu s temi pogoji. Z oddano fotografijo se pošiljatelj/avtor fotografije strinja s temi pravili.

 

 1. Vsebinske in tehnične zahteve

 

Tema natečaja je Moje poletje z Nedeljskim. V natečaju bodo upoštevane vse fotografije, ki so bile posnete v letu 2018. Na fotografiji mora biti prisoten tudi Nedeljski dnevnik, ki ste ga s seboj vzeli na počitnice, ki so lahko doma, v gorah, na morju v zabaviščem parku … Torej kjer koli že boste.

Dovoljena je osnovna neselektivna obdelava fotografij (izrez, osvetlitev, kontrast, ostrina, barve …).

V elektronsko sporočilo, s katerim boste fotografije poslali na naslov foto.nedeljski@dnevnik.si, je treba zapisati: kratko besedilo o tem, kje je bila fotografija posneta, ime, priimek, ulico in hišno številko, pošto in kraj stalnega prebivališča, elektronski naslov in kontaktno telefonsko številko. V polje Zadeva (Subject) obvezno vpišite »Moje poletje z Nedeljskim«.

Uredništvo fotografij z moralno sporno ali protizakonito vsebino ter tehnično ali drugače vsebinsko neprimernih fotografij ne bo objavilo ali jih pregledovalo in ne bo odgovarjalo na sporočilo.

Zaradi varstva pravic upodobljenih oseb avtorjem svetujemo, da sodelujejo s fotografijami, ki so nastale na javnem kraju, da so osebe na fotografijah seznanjene s sodelovanjem in objavo fotografije na natečaju. Če so bile fotografije posnete v drugačnih okoliščinah, morajo biti upodobljene osebe polnoletne. V primeru, da so na fotografijah mladoletne osebe, je treba priložiti izjavo staršev/uradnih skrbnikov, da se z objavo fotografije mladoletne osebe na spletnem mestu in v tiskanih edicijah strinjajo. Uredništvo ima pravico, da ne objavi fotografij, na katerih so upodobljene mladoletne osebe, če presodi, da bi objava nesorazmerno posegla v njihove osebnostne pravice. Uredništvo ima tudi pravico, da fotografij ne objavi brez utemeljitve razloga. Dnevnik, d. d., ne prevzema odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede sporov z naslova varovanja osebnih podatkov v primeru objave fotografij brez soglasja ljudi.

 

 

 1. Avtorstvo

 

Vsakdo lahko sodeluje s fotografijami, katerih avtor je sam. Če bi se pozneje izkazalo, da oseba ni avtor fotografije, je dolžna vrniti prejeto nagrado in prevzeti vse morebitne odškodninske zahtevke pravega avtorja.

Če se med izborom pojavi sum, da oseba ni avtor fotografije, sme žirija takšno fotografijo brez nadaljnjih obrazložitev izločiti iz natečaja.

Avtor oddane fotografije na Dnevnik, d. d., prenese pravico do brezplačnega reproduciranja in objave na spletnih straneh dnevnik.si in dnk.dnevnik.si ter v časopisu Nedeljski dnevnik. Avtor prav tako dovoli uporabo fotografij na navedenih in morebitnih ostalih spletnih straneh ter e-obvestilih, poslanih po elektronski pošti, ter v tiskanih edicijah založnika Dnevnik, d. d., za namene promocije natečaja.

 

 1. Osebni podatki

 

Avtor mora v sporočilu, s katerim pošlje fotografijo, navesti: ime, priimek, ulico, pošto in kraj stalnega prebivališča, elektronski naslov in kontaktno telefonsko številko. Pri objavljeni fotografiji bosta navedena ime in priimek avtorja.

Avtor z oddajo fotografije soglaša, da organizator natečaja shranjuje in obdeluje njegove osebne podatke za namen izvedbe natečaja in obveščanja o izboru. Avtor prav tako soglaša z objavo svojega imena in priimka na seznamu nagrajencev.

 

 1. Izbor

 

Žirija iz vrst organizatorja bo fotografije pregledala in po svojem mnenju izbrala petnajst najbolj simpatičnih fotografij z Nedeljskim dnevnikom. Žiriji ni treba podati argumentacije svoje odločitve izbora desetih nagrajenih fotografij in s tem nagrajencev. Imena nagrajencev bodo objavljena na spletni strani www.dnevnik.si in v Nedeljskem dnevniku 12. septembra 2018.

Vse odločitve žirije so dokončne. Pritožba nanje ni možna.

 

 1. Podelitev nagrad

 

Podeljevalec nagrad, izvajalec nagradne igre in njen organizator je družba Dnevnik, d. d.

Nagrajenec bo o nagradi in osnovnih podatkih, potrebnih za prevzem, obveščen na kontakt, ki ga je navedel ob oddaji fotografije. Nagrade nagrajenci prejmejo po pošti ali osebno na sedežu družbe Dnevnik, d. d., v prostorih blagajne. Pred izročitvijo nagrade je nagrajenec organizatorju dolžan posredovati svojo davčno številko.

Če nagrajenec nagrade zaradi kakršnega koli razloga ne prevzame oziroma se k prevzemu nagrade ne priglasi ali Dnevniku ne posreduje vseh potrebnih podatkov za podelitev nagrade, se šteje, da se nagradi odpoveduje. V tem primeru se te nagrade ne podeli.

Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, prav tako nagrada ni prenosljiva, razen če je izrecno navedeno drugače. 

Nagrada v nobenem primeru ni zamenljiva za kakšen drug izdelek ali gotovino.

 

 1. Nagradni sklad

1 × vikend paket za 2 osebi v hotelu Terme v Termah Čatež 

2 × 4 celodnevne vstopnice za Terme Čatež.

2 × 4 celodnevne vstopnice za Aquapark Žusterna

5 x Paket Nedeljski dnevnik (majica + kapa + ovratni trak za ključe)

5 × majica medijske družbe Dnevnik

 

 1. Obveznosti z naslova akontacije dohodnine na prejeto nagrado

 

Nagrajenec je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami) davčni zavezanec.

 

 1. Dostava in prevzem nagrad

 

Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti. Strošek dostave bo poravnal organizator nagradne igre.

Dostavo vrši Pošta Slovenije. Nagrade lahko nagrajenci osebno prevzamejo na sedežu podjetja Dnevnik, d. d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.

Če nagrajenec v 30 dneh po objavi rezultatov žrebanja oziroma 30 dni po poslanem obvestilu ne predloži zahtevanih dokazil, od organizatorja ni več upravičen zahteva­ti izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade. V tem primeru se nagrade ne podeli.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade tudi, če se:

Podelitev nagrad se lahko organizira tudi kot javni dogodek. S sodelovanjem v tej nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se v primeru, da je izžreban, lahko njegovo ime, priimek in fotografijo objavi in uporabi v avdio, foto in video materialu organizatorja, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila.

 

 1. Varstvo osebnih podatkov

 

S posredovanimi podatki, ki jih posameznik posreduje za namen sodelovanja v nagradnem natečaju v skladu s pogoji sodelovanja v nagradnem natečaju, se posameznik strinja, da organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje, hrani in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007), da se njegove osebne podatke hrani, obdeluje in uporablja pri prodajnih procesih, raziskavah in obveščanju potencialnih kupcev (navedene podatke lahko organizator obdeluje za lastne potrebe do treh let). V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadar koli zahtevajo prenehanje pošiljanja reklamnega gradiva, in sicer s pisno zahtevo, poslano na naslov organizatorja Dnevnik, d. d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št. 20/98 do 86/2009).

Organizator se zavezuje, da posredovanih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam brez izrecnega dovoljenja sodelujočega v nagradnem žrebanju in da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov.

 

Organizator si pridržuje pravico, da v medijih objavi imena nagrajencev in fotografije ter posnetke morebitne podelitve nagrad. Za objavo imen, fotografij in posnetkov podelitve v medijih ter za sodelovanje na javnem dogodku organizatorju nagrajencem ni treba plačati.

 

 1. Odgovornost organizatorja

 

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede avtorstva fotografij.

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede sporov z naslova varovanja osebnih podatkov v primeru objave fotografij brez soglasja upodobljenih ljudi.

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva izžrebanih nagrad, ne vplivajo na pravilo, da organizator dodeli nagrado osebi, ki se je pravilno prijavila.

Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko nagradni natečaj odpove. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Organizator nagradnega natečaja ne prevzema nobenih odgovornosti ob izkoriščenju nagrad.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim natečajem oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

 

V Ljubljani, 30. junij 2018

Dnevnik, d. d.

Kopitarjeva ulica 2

1000 Ljubljana