Dnevnik.si

Doktor24


Priloga Doktor24 je redna mesečna priloga tednika Nedeljski dnevnik.

Vsebina revije je zanimiva za bralca, ki želi aktivno in zdravo živeti. Ki je radoveden, ga zanimajo novosti in ki se zaveda, kako zdravje vpliva na kakovost življenja.

Priloga Doktor24 je drugačna od drugih, predvsem zaradi ustvarjalcev revije – zdravnikov!

Sociodemografska struktura in indeksi

Cenik oglasnega prostora

Tipski format (površina)

Mere v cm (š x v)

Izid: enkrat mesečno

2/1 strani

406 x 270 +3

5.700,00

1/1 stran

185 x 245

3.700,00

1/1 zadnja stran

203 x 270 +3

5.400,00

2. ali 3. stran ovitka

203 x 270 +3

4.600,00

1/2 strani

100 x 270+3 /

185 x 120 / 122 x 180

1.800,00

1/3 strani

59 x 245 /

122 x 120 / 185 x 80

Pokončna - 1.320,00

Ležeča - 1.200,00

1/4 strani

59 x 180 /

122 x 90 / 185 x 60

900,00

Snopič 4/1

 

6.500,00

Snopič 8/1

  9.800,00

Snopič 12/1

  11.900,00

1 cm2notranja stran

1 x 1

8,40

1 cm2prva stran

1 x 1

25,20

Vse cene v ceniku so v evrih in ne vsebujejo DDV.

Širina stolpcev:

1 stolpec = 59 mm
2 stolpca = 122 mm
3 stolpci = 185 mm

Cena objave netipskega formata se izračuna po formuli: CENA = cena/cm2 x širina x višina objave

Primer izračuna cene netipske objave:
notranja stran, dim.: 2/50 mm:
7,50 EUR x 12,2 cm x 5 cm = 457,50 EUR + DDV

Naročila sprejemamo po tel. 01/30 82 150, faksu 01/30 82 159 in na e-naslov: oglasno.trzenje@dnevnik.si.