Dnevnik.si

Popusti in paketi

Paketni popusti

Stalni paketni popusti

Pri izračunu cene objave enakega oglasa v različnih edicijah in prilogah časopisne družbe Dnevnik upoštevamo naslednjo lestvico popustov:

  • objava v dveh različnih edicijah ali prilogah: dodatnih 3 % popusta
  • objava v treh različnih edicijah ali prilogah: dodatnih 5 % popusta
  • objava v štirih različnih edicijah ali prilogah: dodatnih 7 % popusta
  • objava v najmanj petih različnih edicijah ali prilogah: dodatnih 10 % popusta

"Stand by" objave

T.i. objave "Stand by" so tiste objave, ki jih prosto razporejamo znotraj dogovorjenih omejitev – časovnega obdobja in števila objav. Pri naročilu objav "Stand by" upoštevamo 65 % popusta na ceno po ceniku. Pri tovrstnih objavah ni možno uveljavljati agencijskih provizij in drugih popustov iz cenika.Kontaktni naslovi: tel. 01/30 82 150, faks 01/30 82 159, e-pošta: oglasno.trzenje@dnevnik.si