Dnevnik.si
Naročite se

CIFRE ZA ZABAVO ali SUDOKU

Veliko zabave za ljubitelje številčnih zank in ugank

CIFRE ZA ZABAVO

Revija, namenjena vsem, ki imajo radi številke in z njimi povezane logične matematične zanke in uganke. Namenjena je tako začetnikom kot izkušenim reševalcem, saj so vse zanke in uganke razvrščene po težavnostnih stopnjah.

Tehnični podatki

  • Izid: na 3 mesece (izidi v letu 2020: 3. januar, 3. april, 3. julij, 2. oktober)
  • Format: B5
  • Strani: 68
  • Cena: 2,95 EUR

SUDOKU

Najmanjši po velikosti v družini Razvedril je Suduku, ki je priročne velikosti, da ga lahko vedno vzamete s seboj in ga rešujete povsod, kjer najdete nekaj trenutkov časa. Namenjen je vsej družini, saj ima kar osem težavnostnih stopenj.

Tehnični podatki

  • Izid: na 3 mesece (izidi v letu 2020: 25. marec, 24. junij, 25. september, 24. december)
  • Format: A6
  • Strani: 96
  • Cena: 3,50 EUR

Za sodelovanje v nagradnem žrebu pošljete rešitve na kuponih v uredništvo.

 

Naročite se

Predstavitev številčnih ugank

Sudoku

Sudoku

S pomočjo že vpisanih številk zapolnite kvadrat tako, da bodo v vsaki vrstici, v vsakem stolpcu, v vsakem kvadratku 3 x 3 ali v vsakem odebeljenem liku (kletki) nepravilnih oblik vpisane vse številke od 1 do 9. To pomeni, da se v omenjenih sektorjih nobena številka ne sme ponoviti.

Slitherlink

Slitherlink

Logična uganka, kjer morate pike v mreži povezati z eno samo neprekinjeno črto oziroma zanko. Pike morajo biti povezane vodoravno ali navpično, ne pa tudi diago­nalno. Številke v mreži (0, 1, 2, 3) povedo, koliko stranic jih obdaja. Na primer številka 3 med štirimi pikami ima 3 stranice, ki so sestavni del črte/zanke. Ni nujno povezati prav vseh pik, kvadrati s pikami brez številk pa imajo lahko poljubno število stranic zanke.

Kenken

KenKen

Številčna uganka s 4 računskimi operacijami: seštevanje (+), odštevanje (–), množenje (x) in deljenje (/). V prazna polja vpišite številke od 1 do N (N je število polj v vrstici oziroma stolpcu) tako, da se v vsaki vrstici in vsakem stolpcu posamezna številka pojavi le enkrat. Majhna številka v odebeljenih likih je rezultat, do katerega pridete z eno od štirih operacij. Za pomoč je ponekod nekaj številk že vpisanih.

Futoshiki

Futoshiki

Zapolnite prazna polja s številkami od 1 do N (N je število polj v vrstici oziroma stolpcu) tako, da bosta izpolnjeni matematični re­laciji večje ali manjše. V vsaki vrstici in vsakem stolpcu se lahko posamezna številka pojavi le enkrat.

Kakuro

Kakuro

V prazna polja vodoravno in navpično vpišete številke od 1 do 9 tako, da je njihova vsota enaka številki na začetku vrstice oziroma stolpca, pri čemer se številke pri posameznih vsotah ne smejo ponoviti (denimo 8 ne morete zapisati kot 2 + 2 + 4).

Suguru

Suguru

To je logična uganka z enostavnimi pravili. Mreža s polji vse­buje različno odebeljene like ali »kletke« velikosti od 1 do N (N je število polj v liku). Običajna velikost odebeljenega lika je od 1 do 5. Tako, na primer, odebeljen lik z dvema poljema vsebuje številki 1 in 2, lik velikosti 5 pa mora biti zapolnjen s številkami 1, 2, 3, 4 in 5. Nobeno od sosednjih polj – vključno z diagonalnim poljem – ne sme vsebovati enake številke.

Osmerosmerka

Osmerosmerka

V liku v osmih različnih smereh poiščite navedene petmestne številke. Ko boste prečrtali vse iskane številke, vam bodo ne­prečrtane štiri številke, brane vodoravno, dale končno rešitev uganke.

Nurikabe

Nurikabe

Določite bela (polna) in črna (prazna) polja v liku glede na na­vodila: vsa črna polja se morajo med seboj stikati oziroma tvoriti »morje«. Vsaka številka v belem polju je del bloka – »otoka«. Otok je vedno sestavljen iz toliko belih polj, kolikor je vrednost številke v njem (1, 22, 333 …). Otoki se med seboj ne smejo stikati navpično in vodoravno, lahko pa se diagonalno. V morju ne sme biti kvadratkov 2 x 2!

Filomino

Filomino

V prazna polja vpišite številke tako, da polja z istimi številkami vodoravno oziroma navpično tvorijo »blok«. Blok je vedno sestavljen iz toliko polj, kolikor je vrednost številke v njem (1, 22, 333 …). Bloki z istimi številkami se med seboj ne smejo stikati navpično ali vodoravno, lahko pa se diagonalno.

Gobelin

Gobelin

Logična uganka, pri kateri barvamo nekatera prazna polja v mreži. Številke na začetku vsake vrstice in vsakega stolpca povedo, koliko je skupin pobarvanih polj in po koliko polj je v skupini. Na primer: številka 5 pomeni 5 zaporednih pobar­vanih polj, številki 1–3 pa pomenita, da je pobarvano 1 polje, sledi eno ali več nepobarvanih polj, nato pa so še tri zaporedna pobarvana polja!

Naročite se