Priprave na tekmovanje so bile zelo obsežne, veliko težavo pa je predstavljal denar. Spodnja Idrija je krajevna skupnost in je odvisna od občinskega proračuna. Mednarodna komisija je bila pri ocenjevanju pozorna na kakovost bivanja v kraju, na odnos krajanov do okolja in kulturne dediščine, urejenost industrijskih predelov, gostinskih objektov, hotelov, zelenih površin, prostorov za rekreacijo. "Tudi sami smo veliko napravili za zunanjo podobo kraja, zasadili veliko novih dreves in cvetlic, k sodelovanju pa smo pritegnili tudi industrijo in uredili parkirišče pred Rotomatiko, asfaltirali nekatere površine in prenovili kulturno dvorano. Dokončati bomo morali še obnovo pokopališča in čistilno napravo. Veliko zaslug za uspeh moramo pripisati krajanom, ki so projekt sprejeli, ga pomagali uresničevati in tako tudi poskrbeli za prijetno počutje in vzdušje v kraju," je povedal predsednik krajevne skupnosti Spodnja Idrija Ivan Janko Hladnik . Spodnjeidrijčani so v svojem kraju že veliko spremenili in izboljšali, vendar njihovo delo še ni končano. "Pričakujemo, da bomo enakopravni pri delitvi občinskega proračuna. Morda bo tudi nagrada eden od argumentov, da bi Spodnja Idrija postala občina. Če nam je uspelo in smo se dokazali na evropski, bomo zagotovo uspešni tudi na lokalni ravni," je prepričan predsednik krajevne skupnosti. Po njegovem mnenju je bilo morda letos še prezgodaj za zlato, saj bi morali v kraju marsikaj dokončati ali vsaj izboljšati. Ob prizadevnem delu predstavnikov lokalne skupnosti, gospodarstva, Turističnega društva Fara, kulturnikov, športnikov in krajanov se spreminja Spodnja Idrija v prijetno in prijazno srednjeevropsko mesto. Takšno tekmovanje pa vpliva tudi na turistični razvoj kraja. Na sliki: predsednik krajevne skupnosti Spodnja Idrija Ivan Janko Hladnik s priznanjem.