Jedro dvorca, bivališče plemiških in pomembnih meščanskih družin, je stolpasta stavba s poznosrednjeveškim jedrom, ki je bila izoblikovana v pozni renesansi in baroku. Dvorec hrani bogato zbirko historičnega pohištva, slik, stanovanjske opreme in drugih antikvitet iz različnih časovnih obdobij.Koncept parkovne zasnove dvorca izvira iz 17. stoletja - temeljni deli so terasasto oblikovan parter, ki preide v travno ravnico z ribnikom, dostopni lipov drevored in posamezno eksotično rastje. Sem sodijo še polja v ravnini pod cesto in Dvorjanski hrib v ozadju. Posebnosti so baročna vrtna plastika, druga plastika ter okrasje.