Za zdaj so kazensko ovadili še Igorja Šiškoviča in Liljano Šiškovič Žagar . "Direktorjevo ženo in njegovega nečaka torej. Družba Igorja Šiškoviča je namreč skrbela za sklepanje pogodb z radijskimi postajami in kabelskimi operaterji, kjer je bil narejen kup nepravilnosti," je povedal novi direktor Sazasa, ustanovitelj znanega DJ Timea, Dean Windisch . V Sazasu so na primer za tako imenovane reprezentančne namene samo lani porabili devet milijonov tolarjev. Še najbolj zanimivo je bilo poslovanje, saj je bilo samo lani fakturiranih za 2,3 milijarde zahtevkov, realiziranih pa le za 1,4 milijarde tolarjev. "Kar je za nas pomembno: brez kabelskih operaterjev je bilo avtorskega lani fakturiranega za 1,4 milijarde tolarjev, realiziranega pa le za 600 milijonov. Pri tem pa je Sazas porabil za lastno delovanje kar 338 milijonov tolarjev," je pojasnil Windisch. Ugotovil je, da so vsi avtorji skupaj zaradi slabega in nepravilnega poslovanja v zadnjih 13 letih izgubljali od enega do 1,5 milijona tolarjev izplačil na mesec. Manjka torej okrog 169 milijonov tolarjev. Še bolj je zanimivo, da si nekdanji vodilni denarja niso izplačevali skozi plače, ki naj bi sestavljale manjši del stroškov, temveč skozi šolnine svojim sorodnikom, telefonske račune, imeli so vinsko klet z izbranimi znamkami in letniki... V zadnjih štirih letih ni bila opravljena nikakršna revizija poslovanja. Windisch je opozoril, da je nastalo zaradi razlike med fakturiranimi in realiziranimi računi še večstomilijonsko oškodovanje pri davkih. Postavlja se torej vprašanje, kako je bilo mogoče, da so se vodilni v združenju lahko tako dolgo družinsko okoriščali. "Statut je bil sestavljen tako, da se v UO ni mogla zamenjati več kot polovica članov na leto. Ko pa so ugotovili, da kdo hoče kaj narediti, so ga hitro podkupili," je povedal sedanji član UO Jože Potrebuješ ter s tem nakazal, da se denarno ni okoriščala le direktorjeva družina, temveč tudi nekateri avtorji. O tem, kateri, bodo več povedale nadaljnje revizije poslovanja. Sicer pa naj bi tem sledile še nove kazenske, predvsem pa odškodninske tožbe.