Slovenski vojaki so tako s poveljstvi zveze NATO po svetu povezani preko lastne telefonske povezave, ki je neodvisna od javnega telefonskega omrežja, tajno podatkovno omrežje pa jim omogoča tudi izmenjavo slike slovenskega zračnega prostora s sistemom nadzora zračnega prostora držav članic NATO, pošiljanje elektronske pošte ter dostop do interneta. TTKS bo nudil taktično situacijsko sliko bojišča ter hrbtenico za informacijske sisteme. Bo osnova za vzpostavitev sistema poveljevanja in kontrole do ravni bataljona, slovenskim vojakom pa bo sistem lahko služil tako v vojnih razmerah kot tudi v primeru naravnih nesreč, so prepričani v SV.

TTKS je zaščiten pred motenjem, prisluškovanjem in zunanjimi vdori, omogoča pa kombinirano postavitev telefonskega in lokalnega računalniškega omrežja kjerkoli in v zelo kratkem času. To pomeni, da bo tudi v ekstremnih razmerah vojaškemu poveljstvu zagotovljen dostop do ključnih informacij, kot so popolna analiza terena in prikaz lociranosti posameznih enot ter stanje opreme in zalog v realnem času, kar bo omogočalo hitro sprejemanje strateških odločitev in njihovo udejanjanje.

Celoten mobilni komunikacijski in informacijski sistem vojske je postavljen na 33 vozilih, vojska pa vseh ni kupila na novo; za radiorelejna vozila so uporabili 16 vozil Puch, ki jih imajo že od leta 1992, za sistemska vozila pa so kupili nova vozila Iveco. Vojaki pa so pridobili tudi tri štabne komplete (strežnik s petimi odjemalci), 10 mest za poveljnike čet, 150 kombiniranih naprav GPS/ročni računalnik ter vso vključujočo programsko opremo. S tem sistemom, investicija vanj znaša 14,2 milijona evrov, pa je pokritih le polovica potreb SV. Tako že načrtujejo njegovo nadgradnjo. V SV bodo zaradi tega potrebovali tudi dodatne kadre, tako visoko strokovno usposobljen kader, ki bo sodeloval tudi pri nadaljnjem razvoju sistema, kot tudi nove vojake, ki bodo ta sistem znali uporabljati.Za sedaj sistem uporabljajo in testirajo v 10. motoriziranem bataljonu ter 1. brigadi SV, načrtujejo pa, da bi do konca leta opremili še 20. motorizirani bataljon. V naslednjih dveh letih načrtujejo, da bodo s sistemi opremili vse enote, predvidene za delo v silah zveze NATO, v skladu z načrtom preoblikovanja SV pa naj bi do leta 2010 opremili še preostale enote. Usposabljanje osebja bodo izvajali pripadniki 11. bataljona za zveze in elektronsko bojevanje, prvo naj bi potekalo že naslednji mesec, za september pa v SV načrtujejo taktično vajo in končni prevzem informacijskega sistema.