Za idejo donosnega vlaganja mrtvega kapitala Peka je treba pridobiti le še upnike in lastnike, saj je znano, da je Peko že pred meseci predlagal prodajo nekaterih mrtvih proizvodnih objektov. Takrat se je upniški odbor s tem strinjal, niso pa dobili soglasja poravnalnega senata. Tokrat je drugače, trdi Gorjupova, saj gre za vložek kupnine od prodaje v blagovno znamko Afis in v nemški trg, ki sta po propadu tega podjetja, v katerem je bil Peko polovični lastnik, ostala edina vrednost nekdaj uspešne družbe. Načelno se upniki, kot je minuli teden v našem intervjuju povedal direktor Gorenjske banke, zavzemajo za vlaganje sredstev od prodaje nepremičnin v donosne naložbe. To pomeni tudi večjo možnost, da bodo poplačani.

Med Pekovimi nepremičninami, primernimi za prodajo, je tudi nekdanji Pekov industrijski objekt v centru Tržiča, v katerem je muzej mamutov. Vendar občina Tržič Peku zanj premalo ponuja, zato bo iskal, če se tako odločijo, boljše kupce. Od višine kupnine za te nepremičnine je namreč odvisno, ali bo Peko resen kupec Afisa: "Čeprav smo v fazi sanacije, razmišljamo o vlaganju v nakup Afisa, vendar moramo dobiti soglasje Slovenske razvojne družbe za umik generalne hipoteke, ki jo je ta prevzel z odkupom kredita Gorenjske banke."

Kaj je Afis? Afis je mešana družba s sedežem v severni Nemčiji, ki je v sanaciji. Peko, ki je bil dolga leta njegov dobavitelj, se je odločil svoj polovični delež v njem na začetku 90 let prodati, Afis pa je zatem zdrknil v nižji cenovni razred in se odločil za nabavo obutve na cenejših azijskih trgih. Letos je upravitelj v Afisu pripravil sanacijski načrt in Pekova uprava se je julija oglasila pri njem. Ugotovili so, da bodo Afis zaradi blagovne znamke in trgov obdržati pri življenju, Peko pa bi razmislil o morebitnem odkupu firme, seveda le blagovne znamke in njihovih distribucijskih kanalov. Vse je odvisno od cene, o kateri se še niso pogovarjali.

V Peku, v katerem proizvodnja bolj ali manj normalno poteka, čakajo na izid naroka za lastno prisilno poravnavo, ki naj bi bila konec septembra. Čakajo tudi na javni razpis za prodajo Peka, saj je cenitev končana.