O imenih kandidatov, ki so menda iz stroke in ne iz politike, na ministrstvu za informacijsko družbo (iz razumljivih razlogov) ne želijo govoriti. Kot je povedal dr. Tomaž Kalin, državni sekretar za informacijsko infrastrukturo, prihajajo k ministru Gantarju zelo različni ljudje. Razpis bo odprt štirinajst dni, v prvih dneh septembra pa bo predlog za imenovanje direktorja, ki ga bo pripravil minister za informacijsko družbo (in ne razpisna komisija), obravnavala vlada. Bržkone bo o predlaganem kandidatu potekalo tudi koalicijsko usklajevanje, čeprav naj bi vlada, ki bo imenovala kandidata za petletno obdobje, pri izbiri upoštevala predvsem njegove strokovne in mednarodne izkušnje. Po burni razpravi v državnem zboru pa direktorju ni prepovedano biti član politične stranke. Poleg direktorja bo imenovala vlada tudi dva njegova namestnika - za telekomunikacije in radiodifuzijo, ki bosta v njegovi odsotnosti vodila in zastopala agencijo.

Ministrstvo je z razpisom, ki bi moral biti objavljen dva tedna po ustanovitvi agencije za telekomunikacije, nekoliko zamudilo. Naloge direktorja za zdaj še opravlja vršilec dolžnosti Marko Cuk, ki ga je na to mesto ob preimenovanju uprave v agencijo imenovala vlada. Tako direktor kot njegova namestnika v zadnjih treh letih ne smejo biti zaposleni ali opravljati kakršnega koli dela v organizacijah, katerih dejavnost je v pristojnosti agencije, prav tako ne smejo opravljati nobene funkcije. S tem se je vlada želela izogniti očitkom na račun morebitnega preferiranja katerega od operaterjev na slovenskem trgu. Za vse tri vodilne pa (poleg običajnih pogojev) tudi velja, da njihov zakonec ali partner in sorodniki do vključno drugega kolena ne smejo imeti lastniških deležev v organizaciji, ki opravlja dejavnost iz pristojnosti agencije, ali v organizaciji, ki ima v takšni organizaciji lastniški delež. Kandidati morajo predložiti svoj predlog dela in razvoja agencije, ki bo vladi predložila do konca oktobra letos program dela in finančni načrt za naslednje leto.

Končani razpisi za sofinanciranje

Ministrstvo za informacijsko družbo je sklenilo razpise, s katerimi sofinancira stroške udeležb domačih strokovnjakov na mednarodnih konferencah, aplikativne projekte za razvoj - spodbujanje inovacij, strokovna srečanja in gradiva, projekte civilno-družbenih iniciativ ter razvoj omrežij in vsebin v univerzitetnih okoljih. Do 16. avgusta je odprt le še razpis za sofinanciranje projektov razvoja, uporabe, lokalizacije in razširjanja programske opreme, ki temelji na odprti kodi. Sofinanciranju projektov (brez zadnjega) je ministrstvo namenilo 218 milijonov tolarjev, prijave interesentov pa kar za nekajkrat presegajo razpisane vsote za posamezne razpise.