"To bomo kmalu uredili, saj se pripravljamo na reorganizacijo trboveljske uprave za obrambo, enako kot v drugih slovenskih pokrajinskih upravah. Zametki našega centra za obveščanje segajo v čas pred osamosvojitveno vojno, po njej pa so center hoteli nekateri kar ukiniti, češ, da zanj ni več pravega razloga. Pa ni šlo, saj je vse več občanov iskalo v centru pomoč pri zagotavljanju uslug živinozdravnikov ali gasilcev. Sprva smo zaradi pomanjkanja telefonov vzpostavljali zvezo z želenimi službami s pomočjo pozivnikov, po ustanovitvi uprave za obrambo tudi v Trbovljah pa smo se doslej že toliko modernizirali, da večino zvez vzpostavljamo s pomočjo mobilne telefonije, CB linijami ter s centralno povezavo," nas jo ob obisku v trboveljskem centru za obveščanje seznanil z njihovim delom vodja trboveljske uprave za obrambo Jože Čibej .

Po njegovem so Zasavci center sprejeli za svojega, saj so samo v lanskem letu v dnevnik zabeležili več kot osemnajst tisoč "resnih" klicev občanov, pa naj gre za prijavljanje nenavadnih dogodkov, resna sporočila ali iskanje različnih informacij, ki jih kje drugje ne dobijo. Med resne klice v centru štejejo predvsem obvestila o nesrečah, požarih, o ljudeh, ki jih sosedje že nekaj časa pogrešajo ali jih niso že nekaj dni srečali ob običajnem času in na običajnih mestih ter prijavljanje drugih pomembnih nenavadnih dogodkov. Med pogojno neresne klice pa uvrščajo prijave in prošnje pomoči za rešitev domačih ljubljencev, pomoč pri odpiranju stanovanjskih vrat zaradi izgubljenih ključev in še marsikaj, kar ni na prednostnem seznamu ukrepanj, a so del vsakdanjega življenja Zasavcev.

Trboveljski center za obveščanje pokriva s svojo dejavnostjo vse tri zasavske občine in je v stalni zvezi s policijsko postajo v Trbovljah in njenimi oddelki v Zagorju ter Hrastniku, s pomočjo občinskih gasilskih zvez pa tudi v stalni zvezi z zasavskimi gasilskimi društvi. Posebej dobro so povezani z vsemi tremi zasavskimi zdravstvenimi domovi in njihovimi reševalnimi službami, s katerimi tudi nenehno nadgrajujejo povezavo, da bi tako lahko v kar najkrajšem času zagotovili prisotnost reševalcev na želenem mestu. Tudi z občinskimi gasilskimi zvezami so mesečni sestanki že skoraj običaj, dosegljivost za gasilsko intervencijo potrebnih ljudi pa je z nenehnim dograjevanjem povezave centra z operativci že tolikšna, da že več let gasilske sirene nič več ne obveščajo gasilcev o nujnosti njihovih intervencij, temveč gasilske intervencije objavljajo le po zvezah centra za obveščanje.

"En sam operativec na delovnem mestu v centru včasih že ne zmore kakovostno opravljati dela, še posebej, če mora hkrati voditi intervencijo gasilcev, civilne zaščite, policije in drugih nujnih ekip ter odgovarjati na klice občanov, ki prijavljajo še druge nenavadne dogodke ali pa iščejo informacije. V eni izmeni bi že zdaj morala delati dva operativca, ki bi si delo delila, saj v našem centru opravimo na leto več kot štiristo resnejših intervencij. Posebej utrujajoč je za naše delavce čas dopustov, ko se jim tedenske oziroma mesečne delovne obveznosti skoraj podvojijo. V centru delajo namreč 365 dni na leto, štirje zaposleni pa se ob vodji centra izmenjujejo v štirih izmenah," je še dodal Jože Čibej.