Avtorici sta analizirali stališča in delovanje uveljavljenih predstavnikov različnih poklicnih skupin in umetniških smeri, ki delujejo na sodobni slovenski umetniški sceni, ter na podlagi analize sestavili nekakšen psihološko-geografsko-politično-estetski model delovanja umetniškega polja v Sloveniji. Ta model sta prenesli v umetniški medij, v prostorsko avdio-vizualno instalacijo, ki vključuje kakofonijo stališč, verovanj in prepričanj uveljavljenih slovenskih kustosov in umetnikov, kot so Igor Zabel, Alenka Gregorič, Žiga Kariž, Dragan Živadinov, Davide Grassi in drugi. Instalacija tako predstavlja raznolika izhodišča, ideje in statuse posameznikov, ki delujejo na umetniški sceni v Sloveniji, jih kritično prepleta in povezuje v kalejdoskopsko zvočno nasilje in slikovni razkroj. Instalacija zato postane nekakšen sistematično-anarhičen kolaž mnenj in razmišljanj o sodobni umetnosti in dejavnikih, ki nanjo vplivajo. Drugi del projekta Inside-Out predstavlja dražba, ki pa je zasnovana drugače kot običajne umetniške dražbe. Eksponati na dražbi namreč niso umetniški artefakti, temveč umetniki sami. S tovrstnim pristopom k instituciji dražbe in s kritičnim odnosom do povezav med kapitalom in umetnostjo avtorici z jedko ironijo simbolično razkrinkavata in prevprašujeta vrednost, kakovost, status in družbeno moč umetnikov in kustosov, delujočih v Sloveniji. Dražba umetnikov tudi opozarja na spreminjajočo se naravo umetniške produkcije in vrednotenja umetnosti ter reflektira problematični položaj sodobnega umetnika, ki se zaradi različnih dejavnikov nemalokrat znajde na prostem trgu na prav takšen način, kot se na prostem trgu znajde vsakdanje potrošno blago, so ob razstavi zapisali v galeriji Škuc.