Že zgodaj zjutraj so delavci v skladišču nevarnih snovi prečrpavali nevarno snov izocianat iz dostavne cisterne v skladiščno cisterno. Popoldne pa je vratar opazil, da izpod vrat odteka neka snov. Poklical je gasilce, ti pa so ugotovili, da nevarna snov izocianat odteka na asfaltirano dvorišče in od tod v meteorni jašek. V skladišču je bilo na tleh približno 150 litrov nevarne snovi, še enkrat toliko pa jo je bilo na asfaltu pred skladiščem. Snov je že odtekala v meteorni jašek, ki so ga gasilci zamašili, inšpektorica za okolje pa je pozneje ugotovila, da ni nevarnosti za ljudi in okolje, saj snov ni prišla v javno kanalizacijo. Delavci LTH so snov nevtralizirali.

Policisti so sporočili, da je bil nesreče kriv neprevidni skladiščnik. Ta po opravljenem postopku prečrpavanja najverjetneje ni povsem zaprl krogličnega ventila, ki se težko zapira. Zaradi tega je začel izocianat počasi iztekati najprej v skladišče in nato na dvorišče v odtočni jašek. Zaradi izlitja snovi ni bil nihče ranjen niti ni nastala druga škoda.