V objektu ni centralnega ogrevanja, prebivalci ogrevajo prostore z elektriko ali plinom, nihče se ne greje na trda goriva. Eden od stanovalcev, ki je bil doma v času, ko je zasebni dimnikar iz Pirana Jelen Branko opravil svoje delo, zatrjuje, da ni trajalo dlje kot eno uro.

PREGLEDA NISO NAROČILI

Dimnikarske storitve pri nas še vedno ureja zakon o dimnikarski službi iz leta 1974. Jelen Branko, ki opravlja to delo kot samostojni podjetnik v piranski občini že 18 let, je povedal, da je treba na podlagi tega zakona v stanovanjskih blokih in zasebnih hišah čistiti enkrat na leto, hkrati pa mora pregledati kurilne in dimnovodne naprave. "To naredim običajno pred kurilno sezono, če je potrebno, pa po želji naročnika pridem tudi dvakrat na leto," pravi Jelen, ki je skupaj s še dvema pomočnikoma naprave v lucijskem bloku, kot je sam zatrdil, pregledoval tri do štiri ure. Sam pregled dimnikov in prezračevalnih naprav po njegovih besedah znese 70 odstotkov cene čiščenja, ne glede na to, ali uporablja stranka za ogrevanje le elektriko, cenik pa potrjuje pristojno ministrstvo za okolje, prostor in energijo. Jelen je pojasnil, da so cene že pet let enake. Njegove storitve naroča upravljalec stanovanjskega bloka, čeprav so nam v javnem podjetju Ogrevanje, ki upravlja omenjeni stanovanjski blok, zatrdili, da dimnikarskih storitev niso naročili. Prejeli so le skupni račun, ki so ga razdelili in izstavili posameznim etažnim lastnikom.

VSEH NE MORE PREGLEDATI

Kot je pojasnil dimnikar Branko Jelen, ima z delom v piranski občini kar nekaj težav, saj je tukaj veliko počitniških stanovanj, njihovi lastniki pa so tu večinoma poleti in so težko dosegljivi. Zato "priznava", da vseh objektov v občini ne pregleda. Da se tudi na področju dimnikarskih storitev nekaj premika, je povedal predstojnik urada za gospodarstvo v piranski občini Ljubo Bertok . Na podlagi uredbe pristojnega ministrstva iz lanskega januarja izberejo občine z odlokom koncesionarja za to dejavnost, saj gre za gospodarsko javno službo. Občini Koper in Izola sta ga izbrali, v Kopru je to EDT servis, s katerim so se v piranski občini dogovorili, da ne nasprotujejo njegovim storitvam tudi pri njih. A nam je Branko Jelen zatrdil, da "si ne hodijo v zelje", zato pokriva piransko občino sam, pri delu pa mu pomaga še sin. Ljubo Bertok je še povedal, da je v proceduri novi zakonski predlog, ki predvideva, da bo koncesije za te storitve od zdaj podeljevalo ministrstvo za okolje, prostor in energijo. Sam je prepričan, da je tako prav, saj bo le tako dejavnost enotno urejena glede pogojev dela, cene in pogostosti opravljanja storitev.