V ta namen ima Oracle pripravljeno strategijo sodelovanja z visokošolskimi izobraževalnimi ustanovami, ki pod skupnim imenom Oracle Academic Initiative omogoča različne oblike sodelovanja. Pri tem je interes visokošolskih izobraževalnih ustanov, da zagotovijo čim bolj kakovostne programske izdelke za izobraževalne namene. V okviru pedagoškega procesa omogočajo študentom stik z orodji različnih proizvajalcev. Pri izboru orodij upoštevajo različna merila: podporo najnovejšim tehnologijam, podporo modernim pristopom razvoja, razširjenost v slovenskem prostoru, možnosti tehničnega sodelovanja s proizvajalcem programske opreme Včasih pa zaradi pomanjkanja opreme študentom ne morejo omogočiti uporabe teh tehnologij v okviru pedagoškega procesa in pri izdelavi seminarskih ter diplomskih nalog. Tako študentje v praksi nimajo vedno možnosti uporabiti znanj, ki jih pridobijo na predavanjih in vajah avditornega tipa. Na osnovi teh dejstev sta Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) iz Maribora v skladu s svojo izobraževalno strategijo in poslanstvom ter Oracle Software, d.o.o., slovenska podružnica Oracle Corporation, sklenila dogovor o sodelovanju na področju izobraževanja. Tako poglabljata že večletno sodelovanje. V okviru Oracle Academic Initiative in podpisanega dogovora o sodelovanju bo podjetje Oracle Software Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru zagotavljalo stalen dostop do najnovejših Oraclovih tehnologij, spoznavanje in uporabo programskih izdelkov, poleg uporabe v okviru rednih laboratorijskih vaj v učilnici pa tudi uporabo programskih izdelkov pri delu študentov doma in na fakulteti za izdelavo seminarskih in diplomskih nalog, stalno izobraževanje za delo z izbranimi izdelki za pedagoško osebje, ki bo to znanje kasneje prenašalo na študente, in tehnično pomoč pri instalaciji Oraclove programske opreme.

FERI se je s podpisanim dogovorom obvezala, da bo vključila Oraclove izdelke v pedagoški proces glede na potrebe različnih predmetov vseh študijskih smeri. Nekateri programski izdelki podjetja Oracle se že več let zelo uspešno uporabljajo v pedagoškem procesu. V prihodnje bosta obe strani še tesneje sodelovali v Oracle Academic Initiative, ki jo predvideva Oracle.