<%L="http://www.ifaw.org/">Mednarodni fond za blaginjo živali<%L> je nedavno objavil kar nekaj poročil. Prejšnji teden so objavili, da je preiskava DNA kitov, ki jih na japonskem lahko kupite na tržnici, pokazala, da prodajajo zaščitene vrste kitov in da japonski kitolovci kršijo mednarodne konvencije. V drugem poročilu pa so razkrili, da Japonska in Norveška na leto ulovita več kot 1.000 kitov, lov pa nameravata državi še povečati. Mednarodna komisija za zaščito kitov bo ta teden glasovala o predlogu, da bi v južnem Pacifiku ustanovili zatočišče za ogoržene kite.