Njun skupni predstavnik je na skupščini napovedal izpodbojno tožbo, če vodstvo Steklarne Rogaška v štirinajstih dneh ne bo pojasnilo razmerij med Steklarno Rogaška in njenimi povezanimi družbami. Pri takšni odločitvi je vztrajal tudi potem, ko mu je generalni direktor Škrinjarič zatrdil, da uprava podjetja v nobenem primeru ni oškodovala manjšinskih delničarjev.

Direktor Davorin Škrinjarič včeraj v pogovoru za Dnevnik ni skrival, da je zaradi te poteze zelo ogorčen. Kot je povedal, je družba poslovala zelo dobro, pravzaprav je dosegla kar fantastične rezultate, ki jih bo težko ponoviti.

Odškodninskemu skladu in Infondu bodo seveda predložili dodatna pojasnila k poslovnemu poročilu in so zato že poklicali revizorje, sprašujejo pa se, kaj bi manjšinski delničarji sploh hoteli imeti in kako pripraviti dodatno poročilo, da v njem ne bi izdali določenih poslovnih skrivnosti. Sicer pa po njegovih besedah revizorji doslej niso ugotovili nobenih nepravilnosti in prav tako niso manjšim delničarjem s čimer koli dali povod za sum, da bi jih uprava lahko oškodovala. Zato Škrinjarič meni, da gre za "rahlo zamero", ker je družba pooblaščenka sklenila pogodbo o nakupu 24-odstotnega deleža Steklarne Rogaška in tako postala njena 85-odstotna lastnica.

"Drugače si njihovega ravnanja ne znam razlagati", pravi Škrinjarič in dodaja: "Sicer pa je to njihova pravica. Imajo pač tako ekonomsko politiko. Toda očitek, da uprava ni gospodarno ravnala, me je užalil. Zelo smo si namreč prizadevali, da smo podjetje izvlekli iz težav, in to kljub temu, da delamo v nerazvitem okolju in da se borimo z zelo ostro mednarodno konkurenco. Najraje bi poklical policijo, pa naj oni preverijo, kaj se v podjetju dogaja. Poudariti želim, da je pri nas poštenje osnovno načelo, ki se ga vsi držimo in brez katerega v teh letih ne bi dosegli tega, kar smo."

Sicer pa so se delničarji na skupščini odločili, da bodo 618,8 milijona tolarjev lanskega dobička in 25,5 milijona tolarjev revaloriziranega dobičkov iz leta 1999 namenili za pokrivanje izgube iz minulih let, 238,5 milijona tolarjev pa razporedili v rezerve družbe. Steklarna Rogaška torej dividend ne bo izplačala in kot predlaga direktor Davorin Škrijarič, bi bilo za podjetje dobro, da jih tudi v prihodnjih petih letih ne bi izplačevala in bi denar namenila za razvoj. Sicer pa letos zaradi požara, ki je 20. januarja izbruhnil v kislinski polirnici, pričakujejo 9,66 milijarde tolarjev prihodkov in 460 milijonov tolarjev dobička. Zaradi požara so namreč imeli 175 milijonov tolarjev direktne škode in 400 milijonov tolarjev škode zaradi izpada proizvodnje. Od zavarovalnice so že dobili 135 milijonov tolarjev odškodnine.

Neprijetno jih je presenetila tudi izjemno velika recesija na področju prodaje kristala na ameriškem trgu, na katerega izvozijo 70 odstotkov izdelkov, in so bili zato med drugim prisiljeni spremeniti prodajne kanale. Prvi znaki recesije so se pokazali že januarja, vendar so še imeli dovolj naročil za nekaj mesecev naprej, konec aprila pa so se razmere zelo zaostrile in so bila nekatera tržišča že prenapolnjena s kristalnimi izdelki. Zaradi tega je moralo vodstvo podjetja kar 120 delavcev prerazporediti na druga delovna mesta v družbe, ki so povezane s Steklarno Rogaška.