Dodali so še dve novi kategoriji, in sicer možnost gradnje novih stanovanjskih objektov za tiste, ki bi bili ogroženi ob morebitnem novem murastem toku in poplavah, ter tistih lastnikov hiš, ki bi jih morali odstraniti zaradi gradnje varovalnih objektov. Zakon omogoča plačilo stroškov za nadomestne namestitve. Postopke za gradnjo bodo vodili prek državne tehnične pisarne, kjer so se izkazali že v popotresni obnovi v Posočju, lokacijsko dokumentacijo pa pripravlja občina Bovec. V prvi etapi naj bi v Logu zgradili pet stanovanjskih hiš.

Člani strokovnega odbora, ki ga vodi dr. Bojan Majes , so že pripravili idejne projekte za predvidene varovalne objekte na območju plazu Stože. "Zgradili bomo dve od 15- do 30-metrski zemeljski pregradi in dve 20-metrski armiranobetonski pregradi nad vasjo. Mangrtski potok bo kanaliziran, Predelico in Koritnico bomo še poglobili. Za vse to potrebujemo vsaj od tri in pol do štiri leta ter seveda denar. Po idejnih načrtih vsaj 6,2 milijona tolarjev," je ta konec tedna Ložanom povedal dr. Bojan Majes.

Presoja zmanjšanja ogroženosti ob gradnji varovalnih objektov bo znana konec julija. Hkrati s poročilom o zmanjšanju ogroženosti ob gradnji posameznih objektov bodo pripravili predlog o trajni sanaciji s časovno in finančno opredelitvijo vseh ukrepov. Člani strokovnega odbora imajo na voljo laboratorijske analize in analize raziskav na terenu.

Vse podatke so vnesli v model murastega toka, ki bo pokazal potencialno nevarnost v različnih primerih oziroma stopnjo zmanjšanja ogroženosti po gradnji pregrad in drugih varovalnih objektov. Nujni varovalni ukrepi za zmanjšanje ogroženosti bodo neposredno vplivali tudi na videz Loga pod Mangrtom, predvsem v tistem delu naselja, ki je v neposredni bližini struge.

Novih hiš še ne bo

Ložane, predvsem tistih pet družin, ki so v plazu izgubili vse, najbolj jezi, da še vedno ne smejo začeti z gradnjo nadomestnih hiš. Lokacije so že več tednov znane, denar za zemljišče za štiri hiše je založila krajevna skupnost, ena od družin, ki jim je plaz uničil hišo, pa bi gradila na svoji zemlji. Toda vse postopke za gradnjo stanovanjskih objektov bo vodila Državno-tehnična pisarna, kjer se to odvija počasi. Po mnenju Ložanov prepočasi. "Doslej smo mislili, da smo nemočni samo proti plazu in naravi, zdaj pa vidimo, da smo nemočni tudi proti državi," so ogorčeni Ložani.