Kot smo poročali že včeraj, je revizijska hiša Ernst & Young pregledala poslovanje javnega zavoda RTV z mednarodno organizacijo Eutelsat in ugotovilo vrsto nepravilnosti. Nadzorni odbor RTV, ki je včeraj na zaprti seji obravnaval več kot 50 strani dolgo revizijsko poročilo, je v zvezi s tem sprejel - in to menda soglasno - več sklepov. Na seji odbora je pooblaščeni revizor posebej opozoril na dejstvo, da je poslovanje netransparentno v celotnem obdobju, v katerem je potekal projekt Slovenija na satelitu, to pa je od leta 1992 do 2000. Glede tega je nadzorni odbor ugotovil, da je vse odločitve s strani RTV v zvezi s satelitom sprejemala posebej imenovan skupina, ki jo od njene ustanovitve vodi pomočnik za mednarodno sodelovanje Boris Bergant . Za poslovne stike s podjetjem Eutelsat pa je i takratni generalno direktor Janez Čadež pooblastil pomočnika generalnega direktorja za poslovne zadeve Igorja Kadunca . Nadzorni odbor je tudi sprejel sklep, da se podatki v revizijskem poročilu o poslovanju z Eutelsatom bistveno razlikujejo od podatkov, ki so bili v zvezi s tem predloženi nadzornemu odboru v času trajanja njegovega mandata.... <%L="http://www.dnevnik.si/index_on.asp?ed=1">Več v Dnevniku<%L>