Laško pivovarji so prav tako sporočili, da so v prvi polovici leta močno povečali prodajo piva, in sicer za več kot 15 odstotkov. Takšen porast prodaje je bil nazadnje zabeležen leta 1990. Prodaja na tuje trge pa se je v omenjenem obdobju povečala za 70 odstotkov, porasel pa je tudi tržni delež prodanega piva blagovnih znamk Pivovarne Laško. Radenska, ki je od lani v večinski lasti Pivovarne Laško je v prvih šestih mesecih letos na področju zdravstveno turistične dejavnosti povečala število nočitev za 15 odstotkov. Največji porast je bilo dosežen pri tujih nočitvah. Prodaja pijač iz Radenske pa se je v omenjenem obdobju nekoliko znižala. Jadranska pivovarna iz Splita, ki je prav tako od lani v rokah Laščanov, je do konca junija letos prodala za 30 odstotkov več piva glede na enako lansko obdobje. Predvsem se je povečala prodaja piva blagovne znamke Zlatorog. Podjetje za proizvodnjo brezalkoholnih pijač Vital Mestinje, ki je že štiri leta kapitalsko povezano s Pivovarno Laško, je v prvi polovici leta povečalo prodajo napitkov blagovne znamke Frupi za petino. Skupno so povezane družbe Pivovarne Laško do konca letošnjega junija prodale 162,5 milijona litrov vseh vrst pijač in se tako uvrstile med največje evropske proizvajalce tovrstnih pijač.