Lani so ustanovili podjetje v ZDA, sklenili dolgoročno pogodbo o poslovnem sodelovanju s podjetjem Electrolux, ustanovili profitni center kolektorskih motorjev in zaključili naložbo v novo proizvodno linijo njihovega paradnega programa sesalnih enot 462. Nadzorni svet je bil zadovoljen z lanskim poslovanjem Domela, ki je ustvaril 15,4 milijarde tolarjev prihodka ali 10 odstotkov več kot leto prej. Dobiček iz poslovanja je znašal 550 milijonov tolarjev, kar pomeni devetodstotno donosnost na kapital. V letošnji petih mesecih je bil Domel kljub težavam z nemškim trgom še vedno pozitiven. Vendar prihodnost ne bo lahka, opozarja direktor Pavel Demšar: "Vse več velikih korporacij seli proizvodnjo končnih izdelkov na Kitajsko, kar pomeni, da se proizvodi sestavljajo iz njihovih sestavnih delov, ki jih tudi sami proizvajajo. Hkrati pa kitajski trg sprejme malo teh izdelkov, ker je kupna moč prebivalstva majhna." Tudi zato Domel povečuje prodajo v ZDA in Kanado, kjer so ustanovili podjetje Domel.Inc, njihova podružnica Domel GmbH, ki v Nemčiji opravlja predstavniške posle, pa je povečala aktivnosti v poslih na področju elektronsko komutiranih motorjev. Februarja letos so pripojili podjetje EKM, v svojem podjetju Corona, ki so ga kupili pred dvema letoma in bo predvidoma do jeseni v prisilni poravnavi, pa so zaradi slabih rezultatov program gospodinjskih aparatov (štedilnikov) zamenjali s kolektorskimi motorji. Vstop v EU naj bi Domelu odstranil nekaj pomembnih ovir, pravi Demšar: "Sicer pa je dolar problematična zadeva, ker ga uporabljajo tudi na kitajskem trgu. To povzroča dodatno recesijo na evropskem trgu in znižuje našo konkurenčnost. Izdelki z vzhoda, ki prihajajo na evropski in ameriški trg, dosegajo tudi 50-odstotno rast prodaje. Rešitev vidimo v izdelkih z več dodane vrednosti in z večjim vložkom znanja, seveda pa tudi v nižanju stroškov." Vendar to ne pomeni krčenja števila zaposlenih v tem kolektivu s tisoč člani, obljublja direktor.