To pa še ni vse, kar so "pametnega" povedali na trinajstem občnem zboru virske pustne sekcije, ki se je že začela pripravljati na enega največjih slovenskih pustnih karnevalov, na katerem so se jim pridružili (in se jim bodo tudi na karnevalu) člani podobno veselih in zgovornih sekcij in društev iz Ormoža, Novega mesta, z Vranskega, iz Šenčurja, Mengša, Vodic, Ribnice, Goriče vasi, Iga, Žič in zagotovo še od kod. "Saj tudi sicer pridno delamo vse leto," je na občnem zboru pri Kovaču vzneseno začel Peter Kosec - Pero , ki se je, potem ko so na karnevalu lani gostili Tita, po njegovem zgledu oklical za dosmrtnega predsednika sekcije in zbranim članom (sekcija jih šteje več kot 250) svetoval, naj ob volitvah novega vodstva dvigujejo roke, saj bodo sicer vodstvo izvolili brez njih. Predsednik Pero je povedal, da garaško delo začnejo takoj, ko pospravijo novoletne mačke, ki jih ponavadi združijo še s praznovanjem kulturnega praznika. Kljub napornim pripravam pa imajo največ dela vendarle po pustu, ko se morajo posvetiti do takrat nekaj mesecev zanemarjanim družinskim članom, rezultate pa januarja zapišejo v matičnih knjigah, so pripomnili. Prvega aprila začnejo zbirati nove ideje, maja ves mesec praznujejo praznik dela, poleti prisilno počivajo, jeseni pa stiskajo še listje, da na karnevalu ne zmanjka pijače. Da ne bi bili prepozni, so na občnem zboru že sprejeli tudi letošnja pravila pustnega zakona, ki stopi v veljavo sredi februarja. Po njem se morajo "vsi, ki niso za pusta, z Vira izseliti do avgusta. Vse žensko sorodstvo mora brezpogojno pustiti vsem virskim stričkom ves pustni čas popolnoma proste roke, sicer jih lahko sežgejo na grmadi. V tem času lahko na Viru dela red le njihov odred miličnikov, vsi lokali morajo neprekinjeno obratovati 24 ur, vse žensko osebje lokalov pa mora biti pomanjkljivo oblečeno in točiti čez rob. Pitje brezalkoholnih pijač je, tako kot delo, ves čas pusta strogo prepovedano." Čeprav jim je domžalska županja Cveta Zalokar Oražem, ki je prišla naravnost "iz cirkusa" (parlamenta), na zboru očitala, da so v vodstvu pozabili na ženske kvote, so se te nemudoma organizirale in sestavile še pravila zakona ženske sekcije Tetka. Po teh jim bodo morali vsi možje, dedci in pobalini v pustnem času prepustiti denarnice in druge prihranke, jim biti na razpolago 25 ur na dan ter v lokalih delati spodaj brez.