Sicer pa v sindikatu delavcev zdravstvene nege menijo, da je za večino kršitev, ki se dogajajo v zavodih, soodgovorno ministrstvo za zdravje. To pa predvsem zato, pravijo v sindikatu, ker še vedno niso izdelali normativov, s katerimi bi jasno določili, koliko medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v Sloveniji sploh potrebujemo. Tako se dogaja, pravi Černivčeva, da medicinske sestre ne morejo dobiti zaposlitve oziroma pripravništva, saj direktorji zaradi splošne racionalizacije v zdravstvu (in odsotnosti normativov) varčujejo prav pri najštevilnejših kadrih, torej pri delavcih v zdravstveni negi. Mnoge sestre tako v zavodih dobijo odgovor, da jih ne bodo zaposlili, saj jih je dovolj, čeprav raziskave sindikata kažejo, da bi v Sloveniji ta trenutek potrebovali 130 diplomiranih medicinskih sester in 219 zdravstvenih tehnikov.

Nepravilnosti je po ugotovitvah sindikata še veliko; tako so denimo samo v Kliničnem centru (zaradi spremembe šolskega sistema za medicinske sestre) opravili sistematizacijo delovnih mest, kar pomeni, da imajo po novem diplomirane medicinske sestre urejen status in so plačane v skladu s količnikom, ki jim pripada. Jure Srhoij , svetovalec sindikata, je opozoril, da v mnogih zavodih nezakonito podaljšujejo zaposlovanje za določen čas (tudi po osemkrat za eno leto), delovni čas je neurejen, omejitev za opravljanje nadur vodstvo ne upošteva, ponekod ne izplačujejo stimulativnega dela plače in podobno.