V začetku letošnjega decembra so ta pomemben jubilej v DARS obeležili s slavnostno akademijo, ki so jo obogatili z okroglo mizo o financiranju in uresničevanju infrastrukturnih projektov ter z izdajo knjige Slovenske avtoceste: trideset let avtocest v Sloveniji. Poleg tega pa uporabnike avtoceste med Vrhniko in Postojno med božičnimi in novoletnimi prazniki simbolično obdarujejo s čokolado iz Olimja s sloganom Potujemo že trideset let. Za gradnjo prve slovenske avtoceste je del denarja v obliki kredita prispevala Mednarodna banka za obnovo in razvoj. Maja in junija leta 1969 je bila opravljena predkvalifikacija, na katero se je prijavilo 24 izvajalcev. Postopek oddaje del je bil s sklenitvijo pogodb z izbranimi izvajalci končan 7. aprila 1970. Avtocesta je bila načrtovana in zgrajena kot štiripasovnica z odstavnim pasom, sama gradnja pa je bila razdeljena na tri pododseke, in sicer: Vrhnika - Logatec, Logatec - Unec in Unec - Postojna. Tako pri projektiranju kot pri gradnji avtoceste je sodelovalo več podjetij. Izkušnje, pridobljene pri gradnji prve slovenske avtoceste, in vedno večje potrebe po sodobnih cestnih povezavah so vzpodbudile nadaljevanje izgradnje novih avtocestnih povezav, tako je bilo v skoraj četrt stoletja (od 1970 do 1994) v Sloveniji zgrajenih 198,4 kilometra avtocest (povprečno nekaj več kot osem kilometrov letno), od tega 59 kilometrov dvopasovnih. Ponovni zagon je gradnja avtocest doživela z letom 1994, z začetkom uresničevanja Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in tudi danes se v okviru omenjenega programa gradi avtocestna mreža. V prvih osmih letih uresničevanja tega programa (od začetka leta 1994 do konca leta 2002) je bilo dograjenih in prometu izročenih 236,7 kilometra dvopasovnih in štiripasovnih avtocest (povprečno skoraj 30 kilometrov letno). Sicer pa ima Slovenija ob koncu leta 2002 zgrajenih skupaj 353 kilometrov štiripasovnih cest (299 kilometrov avtocest in 54 kilometrov hitrih cest), 120 kilometrov priključkov nanje ter 7,8 kilometra dolg enocevni avtocestni predor Karavanke.