Rezultate vseh treh (oziroma štirih) zaporednih anketiranj prikazujemo v tabeli. V tokratni raziskavi (7. junij 2001) smo anketirancem zastavili tri podobna, vendar različno akcentirana vprašanja. Prvo je bilo tako imenovano referendumsko vprašanje, torej vprašanje, ki se bo pojavilo na glasovalnih lističih ( Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, sprejet v državnem zboru 19. aprila 2001? ), drugo je bilo t.i. poenostavljeno vprašanje, ki agresivno izpostavlja jedro javne polemike ( Ali ste za ali proti pravici samskih žensk do umetne oploditve? ), tretje pa je bilo t.i. pojasnjevalno vprašanje, ki povzema zakonsko dikcijo v zvezi z možnostjo umetne oploditve samskih žensk ( Novela zakona o oploditvi z biomedicinsko pomočjo daje tistim samskim ženskam, ki želijo opraviti postopek umetne oploditve, možnost, da utemeljene razloge za svojo željo predstavijo pred državno strokovno komisijo, ki o tem dokončno odloči. Kaj menite o tem?). Odgovori na prvo vprašanje kažejo, da bi se morali prihodnjo nedeljo veseliti zagovorniki novele zakona, sodeč po odgovorih na drugo vprašanje naj bi se veselili nasprotniki zakona, sklepajoč po odgovorih na tretje vprašanje pa bi spet morali praznovati zagovorniki zakona o postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (OBMP). Skratka, zmedena stališča, ki ne omogočajo izdelave napovedi referendumskega glasovanja. Zelo verjetno se bo javno mnenje v prihodnjih dneh še izkristaliziralo, vendar o tem ne bomo več mogli poročati, saj zakon o volilni kampanji prepoveduje objavljanje javnomnenjskih anket teden dni pred volitvami oziroma referendumom. ,,, <%L="http://www.dnevnik.si/index_on.asp?ed=1">Več v Dnevniku<%L>