Že več kot štirinajst let je namreč minilo od rušilnega plazu zemlje in drugega materiala z Ruardija, ki je porušil sedem stanovanjskih hiš, pretrgal regionalno cesto Zagorje-Trbovlje in porušil zagorski obrat sevniške Lisce. Po umiritvi plazu so vprašanje regionalne cestne povezave po regionalki R 221 rešili z začasno premostitvijo potoka Kotredežnica z vojaškim mostom Bayli, ki pa je, kot kaže, že kar stalna rešitev. Začasni most preko potoka je iz železne konstrukcije in lesenih desk na cestišču, njegova širina pa dovoljuje le prevoz enega vozila. Povezavo Ceste 9. avgusta in cestišča na levi strani potoka so prav tako začasno uredili ob stanovanjskih hišah Farčnikove kolonije in ostanka nekdanjega obrata sevniške Lisce in ostaja enako kar stalna ureditev.

Stanovalci Farčnikove kolonije, Pintarjeve ceste, Sela in dela Ceste 9. avgusta v Zagorju se ne strinjajo s takšno končno ureditvijo prometa po regionalki 221 in terjajo drugačno ureditev že od leta 1990, ko so svojo prvo peticijo s 360 podpisi prizadetih krajanov poslali na Direkcijo za državne ceste in zagorski občinski skupščini. Že takrat so poudarjali, da jim je dovolj praznih obljub, ropota na lesenem mostu, prahu, ki ga dvigajo vozila, in hrupa, ki ga povzročajo avtomobili in tovornjaki po začasnem mostu Bayli.

Prizadeti krajani predlagajo, da regionalno cesto 221 ponovno uredijo čez plaz. Po njihovem gre za vsega 80 metrov na novo urejenega cestišča čez že zdavnaj umirjeni plaz. Hkrati zavračajo trditve pristojnih, da bi ureditev tega dela cestišča lahko ponovno sprožila plaz. Pravijo, da že pred leti urejena industrijska cesta po tem delu in drugi posegi v plaz niso povzročili novih premikov.

Od leta 1990 so krajani mnoge prosili za ureditev tega vprašanja, vendar niso nič dosegli. Konec lanskega leta so ponovno imenovali iniciativni odbor, ki prav tako kljub različnim poskusom in sestankom še ni nič dosegel. Zato so se člani iniciativnega odbora za rešitev odločili za zadnje opozorilo. Pod pobudo se je podpisalo 488 krajanov tega dela Zagorja in še 40 voznikov, ki se vsak dan vozijo čez začasni most Bayli oziroma po začasni cestni povezavi na Cesto 9. avgusta. V pobudi so poudarili, da imajo pristojni na voljo mesec dni, da kaj ukrenejo. V nasprotnem primeru bodo terjali svojo pravico in izrazili svoje proteste tudi z državljansko neposlušnostjo.