Od leta 1987 se ukvarja z ilustriranjem znanstvenih in poljudnoznanstvenih knjig, še posebno pa ga zanima ilustriranje besedil s področja naravoslovja. Njegov najzahtevnejši tovrstni projekt je 120 ilustracij zdravilnih zelišč za knjigo Katje Toplak Zdravilne rastline na Slovenskem, ukvarja pa se tudi z oblikovanjem za potrebe znanstvenih in drugih ustanov. Eden njegovih pomembnejših projektov, ki poteka od leta 1998, je vsakoletna delavnica Kaverljag.