Dars naj bi začel še letos odkupovati zemljišča. Če ne bo nepričakovanih zapletov, bodo še letos začeli z gradnjo na pokritem ukopu na Medvedjeku. V trebanjski občini so zadovoljni z rešitvami, za katere so se dogovorili z naložbenikom. Zadovoljni so predvsem zato, ker so, kot pravijo, rešitve v prid občanom, ki živijo ob novi avtocesti. Rešili so priključek na Biču, ki se navezuje na lokalno cesto proti Velikemu Gabru in vodi južno od naselja Bič, kar pomeni, da lokalne ceste ne tem območju ne bodo speljali skozi naselje.

Naslednji trd oreh pri pogajanjih med občino in naložbenikom je bil pokrit ukop na vzhodnem delu Medvedjeka. Čez ta ukop (najprej bodo poglobili traso ceste, zatem pa nadkrili) bodo zgradili regionalno cesto in lokalne ceste Martinja vas-Stehanja vas. Občina je dosegla, da bodo sedanji visokonapetostni vod po pobočju Medvedjeka umaknili pod zemljo. Enako se bo zgodilo tudi z nizkonapetostnim vodom za naseljem Makote.

Na zahodnem delu Medvedjeka bodo zgradili premostitveni objekt, ki bo širok 50 metrov in bo enak kot pokriti ukop. Na koncu odseka med Bičem in Korenitko, nedaleč od sedanjega spomenika, bodo postavili še en ukop, ki bo širok trideset metrov.

V trebanjski občini priznavajo, da so bila pogajanja med ministrstvom za okolje in prostor in Darsom na eni ter občino Trebnje na drugi strani dolgotrajna in ostra, vendar so pristojni iz trebanjskih strokovnih služb vztrajali pri svojih pripombah.

Največ časa so porabili za priključek na Biču. Trebanjska občina je na svoje stroške pridobila strokovnjaka za hidrologijo in ministrstvu za okolje in prostor dokazala, da izvedba priključka na južnem delu naselja Bič ne bo povzročala dodatnih obremenitev na območju, na katerem se sedaj dolgo zadržujejo meteorne vode.