Najprej se je zapletlo, ker naj bi nekdanji mestni uradnik zainteresiranim naložbenikom obljubljal velikopotezne spremembe prostorskih dokumentov, vendar so ga kriminalisti kasneje ujeli ob domnevnem prejemanju podkupnine za "popravke" dokumentov. "Po opravljenem disciplinskem postopku ni več zaposlen pri občini, " je povedal načelnik oddelka za urbanizem Igor Jurančič . Pojasnil je, da so vsi dosedanji predlogi morebitnih naložbenikov o ureditvi tega območja presegali določila, ki jih vsebujejo veljavni prostorski akti. "Menimo, da bi območje morali urejati kot celoto, zato smo že nekajkrat pozvali lastnike zemljišč, naj združijo svoje interese in nato predlagajo spremembo prostorskih aktov, vendar se dolgo niso odzvali na naše pobude." Tudi svetovalec načelnika v oddelku za urbanizem Jure Lenard je povedal, da bi bilo pametneje, če bi lastniki zemljišč "pozabili" na lastništvo posameznih parcel, izračunali vložke v zamišljene naložbe in tako pospešili spremembe prostorskih aktov.

Jure Lenard je pojasnil, da so lastniki zemljišč, ki obsegajo kompleks Astre z blagovnico, nekdanjo Kuverto, stanovanjski blok, stolpnico in hiše ob Hranilniški ulici, želeli občutno povečati zmogljivost zemljišča, na katerem so bile nekdaj učne delavnice (te je lastnik lani podrl), in zemljiča, na katerem stoji staro poslopje Astre. Zapletlo se je, ker predlogi naložbenikov niso vsebovali zadostnega števila parkirnih prostorov. "Na funkcionalnem zemljišču morajo naložbeniki zagotoviti po en parkirni prostor na trideset kvadratnih metrov bruto površin, namenjenih za pisarne," je razložil Igor Jurančič. Ker parkirni prostor zavzame petindvajset kvadratnih metrov, bi na primer za sto parkirnih prostorov potrebovali kar 2500 kvadratnih metrov površin. "Na podlagi njihovih pobud smo preverili, kako bi lahko smotrno izkoristili prostor in ga pozidali skladno s predstavo o urejenem središču," je povedal Jure Lenard.

Urbanisti so predlagali, da bi umaknili avtomobile v podzemne kleti, površje pa ozelenili, tlakovali in namenili pešcem. Po besedah Jureta Lenarda bi lahko bile nove stavbe visoke dve nadstropji. Povedal je, da bi bilo to lahko več zgradb ali samo ena, odvisno od variantnih rešitev. Pritličje bi moralo biti javno, namenjeno trgovinam in gostinstvu, prvo in drugo nadstropje pa bi lahko namenili trgovini ali poslovnim dejavnostim. Manjši del zgradbe bi lahko pozidali tudi štiri ali pet nadstropij visoko. Uvoz do parkirnih kleti bi bil iz Hranilniške ulice, kjer je tudi zdaj dovoz do parkirišča. Skupaj bi bilo v kleteh okoli 350 parkirnih prostorov, ki bi zadoščali za okoli deset tisoč kvadratnih metrov novih površin. Ker sedanji prostorski akti ne dopuščajo večjih posegov v prostor, se bodo morali po besedah Jureta Lenarda naložbeniki odločiti, ali bodo podprli opisani projekt, ki ga je pripravila občina. "Kaže, da bodo podprli spremembo prostorskih aktov." Urbanisti razmišljajo o načinu pridobitve variantnih rešitev; najbrž bodo pripravili javni razpis.

Interese lastnikov zemljišč na tem območju bo poskusil uskladiti tudi Imos. Direktor tega podjetja dr. Aleš Bulc je dejal, da se z naložbeniki še niso o ničemer dogovorili. "Imeli smo nekaj pogovorov, vendar pa so vse možnosti še odprte, saj še ni nič zanesljivega. Ne vemo niti, kdo so vsi lastniki, niti kakšni so njihovi interesi." Bodoča podoba območja za staro Astro je odvisna tudi od volje lastnikov zemljišč.