Skupno evropsko stališče med drugim poziva države članice, naj z Iranom ne sklepajo novih pogodb o finančni pomoči, subvencijah in posojili ter da naj skrbno nadzirajo poslovanje svojih bank z iranskimi institucijami, še posebej banko Saderat.

V današnjem sporočilu v uradnem listu EU med drugim piše še, naj države članice pregledujejo tovor iranskih prevoznikov, še posebej iranske letalske družbe Iran Air Cargo in Ladijske družbe islamske republike Iran, dokler bo obstajal utemeljen sum, da bi bil lahko med njim tudi material, povezan z jedrsko dejavnostjo Irana.

Sankcije so v veljavo stopile v času, ko šesterica držav, ki sodelujejo v pogajanjih o iranskem jedrskem programu, že razmišlja o novih sankcijah zoper Iran. Šesterica je Iranu ponudila dve možnosti - bodisi da sprejme sodelovanje in opusti svojo sporno aktivnost bogatenja urana bodisi da se sooči s sankcijami mednarodne skupnosti. V skladu z najnovejšo ponudbo bi Iran sicer v zameno za odpoved bogatenju urana dobil gospodarske in trgovinske spodbude ter pomoč pri razvoju sodobnejše tehnologije in nabavi obogatenega urana v miroljubne namene.